Attefall: Misskötsel ska straffa sig

Attefall: Misskötsel ska straffa sig

Regeringens budgetproposition som presenterades förra veckan innehåller flera förslag som ska få byggandet att öka. Bland annat vill de se enhetliga byggregler för hela Sverige och skärpta energikrav.

- Det byggs fortfarande för lite i Sverige, och det vill vi ändra på. Därför tar vi i höstens budget flera steg för en bättre och mer miljövänlig bostadsmarknad, med skärpta energikrav och gemensamma byggregler i hela landet. Det ska också straffa sig att missköta underhållet av sina fastigheter, och hyresgäster som bor i hus som inte sköts om ordentligt ska kunna få lägre hyra, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall i ett pressmeddelande.

Regeringen anser att dagens system med olika lokala krav försvårar utvecklingen inom byggindustrin och föreslår därför enhetliga, nationella byggnormer som ska göra bygg- och planprocessen billigare och enklare.

I budgetpropositionen slår regeringen också fast att de nationella energikraven för nya hus kommer att skärpas samtidigt som kommunernas möjligheter att ställa tekniska egenskapskrav utöver Boverkets byggregler begränsas. En promemoria med förslag till gemensamma byggregler kommer att remitteras inom kort med målet att det ska börja gälla under 2015. Regeringen kommer också att ge Boverket i uppdrag att inleda arbetet med att skärpa de nationella kraven för energiförbrukning.

Regeringen vill även se över hur dåligt underhåll och låg standard ska kunna avspeglas i hyrorna. De överväger också att utveckla systemet med så kallade presumtionshyror, det vill säga när hyresvärd och hyresgäst kommer överens om att hyran inte ska vara beroende av de andra hyrorna på orten. En utveckling av presumtionssystemet gäller i så fall endast nyproduktion och de som i dag bor i hyresrätt påverkas inte av en förändring.

Text: Anna Sjöström Foto: Annika Rådlund och Regeringskansliet

Det ska straffa sig att missköta underhållet av sina fastigheter, och hyresgäster som bor i hus som inte sköts om ordentligt ska kunna få lägre hyra, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall i ett pressmeddelande.
Foto: Regeringskansliet
 

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla