Bekämpa dammkvalster

Dammkvalster kan man hitta i alla hem och är kända för att orsaka allergiska reaktioner, i synnerhet för astmatiker. Ca 85 % av astmatiker är allergiska mot dammkvalster.

Det är ganska svårt att få kontroll över dammkvalster eftersom de kan finnas i princip överallt. För det mesta försöker man framförallt hålla sovrummen fria från dammkvalster eftersom att vi normalt spenderar ca 8 timmar eller mer av dygnet där.

Dammkvalster bekämpar du genom att rengöra med en dammsugare som har ett mikropartikelfilter (S-klassfilter eller HEPA-filter) och sedan applicera ett lämpligt bekämpningsmedel.

En bra dammsugare med mikropartikelfilter kan absolut vara en bra investering, speciellt om du är allergiker. En normal dammsugare kan ganska effektivt samla kvalstren men i processen sprider den ut en hel del runt rummet via ventilationsöppningen på dammsugaren om den inte har ett lämpligt filter för mikropartiklar.

Är du allergiker bör du fundera på att investera i en kvalitetsdammsugare.

Idag finns det flera nya dammsugare på marknaden med en ny typ av filter som bättre renar utblåsningsluften, S-klassfilter och HEPA-filter. Bra filter är extra viktig om man är känslig eller har olika allergiska besvär. Dammsugare med de nya filtren släpper igenom mellan 300--500 dammpartiklar medan en standard dammsugare släpper igenom så mycket som 180.000 partiklar!

Filtreringen i de modernaste dammsugarna är numera så effektiv att de kan användas som frånluftsrenare. De partiklar som svävar och virvlar runt i rummet tas upp via munstycket och merparten fångas i dammpåsen. Resterande partiklar fastnar i ett mikrofilter. Påsarna har tillslutningsmöjligheter för att minska dammutsläpp. Hushållsdammsugare ska normalt användas i torra lokaler inomhus. De klarar inte slipdamm och liknande, då filtret sätts igen och motorn blir för varm.

Allergi - en folksjukdom

Över två miljoner svenskar har idag besvär med allergi och överkänslighet. Enligt Riksförbundet mot astma-allergi, är dålig städning, eller rättare sagt dåliga dammsugare, en av orsakerna. Dammallergi är ett problem som ökat kraftigt under de senaste åren. Det är egentligen inte dammet man är allergisk mot, utan det som finns i dammet -- kvalstret vars avföring är starkt allergiframkallande. Avföringen är inte större än 0,0003 mm!

Kvalstren lever av hudavfall från människor och husdjur och trivs bäst i varma och fuktiga miljöer (t ex i våra sängar). Tätare hus med dålig ventilation har gjort att kvalstren stortrivs i våra hem. För att förebygga dammallergi ska du vädra och förbättra ventilationen. Dammsug madrasser och andra textilier i bostaden ofta och noggrant. Använd en dammsugare med S-klass filter eller Hepa-filter som fångar kvalsteravföring och andra partiklar ned till en storlek av 0,0003 mm. Andra dammsugare är inte lika täta och har filter som släpper igenom de mikroskopiskt små partiklarna ut i rumsluften igen.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av