Bekämpa flugor

Husflugan är medelstor, cirka 6-14 mm, och är allmänt grå i färgen med fyra distinkta mörkare ränder på bröstkorgen.

Honan är oftast större än hanen och utrymmet mellan kvinnliga ögon är mycket bredare än denna manliga.

Husfluga, som de flesta insekter, har fyra etapper under sin livscykel, det vill säga: ägg, larv, puppa och vuxen.

Lägger sina ägg på ruttnande ämnen, människors och djurs gödsel, sopor, sidoprodukter etc. som larver livnär sig på.

En honfluga kan lägga upp till 900 ägg under sin livstid, börjar lägga ägg 4 till 12 dagar efter att ha blivit vuxen.

Under perioder med höga temperaturer, visas den vita benlösa larverna efter 8 till 24 timmar.

Dessa larver passerar från tre utvecklingsstadier, inom en vecka eller mindre, under de varmaste perioder och upp till 8 veckor, då temperaturen är lägre.

När den sista etappen är klar, flyttar larven till en sval och torr plats där den producerar en kokong och blir puppa.

Omvandling av puppa till vuxen sker efter 3 dagar till 5 veckor. Denna stora skillnad beror på det faktum att det beror mycket på temperatur och luftfuktighet.

Vuxna har många hårstrån på kroppen, där bakterier och smuts lätt samlas på.

Insektens matsmältningssystem är också fullt av bakterier som är kvar på varje yta av spillning och vätska som utsöndras från dess mynning.

 

Bekämpning

Ett problem med flugor inomhus undviker man bäst genom preventiva åtgärder istället för att enbart försöka döda flugorna. Flugnät bör installeras för att stoppa flugorna från att komma in (flugnät som du installerar själv hittar du under kategorin flugor) om de ändå lyckas ta sig in har vi bra lösningar som klisterfällor, flugsprayer och elektriska flugdödare.

I stall och t.ex. bondgårdar används även medel som man penslar eller strör ur där flugorna håller till. Om problemen finns utomhus har vi flugfällor för utomhusbruk.

Elektriska flugdödare, eller ”ljusfällor” är mycket effektiva och något som vi starkt rekommenderar inomhus. Dock är de inte särskilt resultatrika under dagen i växthus eller vinterträdgårdar eftersom de konkurrerar om naturligt ljus för att attrahera flugorna. När skymningen börjar falla och det blir mörkt dras dock flugorna effektiv till fällorna och dödas.

Ljusfällor ska med fördel placeras i det område i rummet där det är minst ljus om möjligt för ökad effekt dagtid. När mörkret faller kan du dämpa övrig belysning en stund så kommer fällan att fånga ordentligt. Ljuset är ultraviolett och är speciellt lockande för flugor och andra flygande insekter.

Sprejning av delar av utsidan av huset kan vara lämpligt för kontroll av husflugor om de rör sig kring de området. För att ha bra resultat, dock är det mycket viktigt att försöka få bort allt organiskt material från omgivningen som kan komma att bli grogrund för deras reproduktion.

Påstrykning med insektsmedel (giftbete) runt dörrar och fönster kan också göras. När flugorna landar och äter så dör dem.

Hygien

Håll noggrant rent och undanröj sopor och utför noggrann rengöring av soptunnor och allmänt avlägsnande av alla organiska ämnen som kan komma att bli grogrund för flugors reproduktion.
Rengöringsprodukter hittar du under samma kategori som flugor alternativt ”utrustning tillbehör” – ”rengöring och hygien”.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av