Bekämpa gråsuggor

De gråaktiga, ovala gråsuggorna påminner om förminskade bältdjur och är ett av de mer bekanta småkrypen.

Gråsuggorna är de enda kräftdjur som anpassat sig till ett liv på land.

Släktskapet till kräftdjur kan man se på ho­nan som bär med sig sina ägg i en speciell ruvningspåse på buksidan.

Honan andas också med gälar som är av tunnhu­dade bi­hang som sitter på benen.

Gråsuggor måste vara där det fuktigt efter­som gälarna måste hela tiden vara något fuktiga. Den lever i huvudsak av förmult­nade växtdelar, döda djur.

Om gråsuggorna trivs inomhus i större an­tal är det ett tecken på att bostaden är fuktig.

Då och då kan de övergående irra omkring i källare från en kläcknings­plats i närheten, såsom en hög gammal halm, vissna blad eller annat trädgårdsav­fall.

I sällsynta fall kan de gnaga på frukt och grönsaker i fuktiga lagerlokaler.

Bekämpning

Använd Myrr D som du strör ut där gråsuggorna befinner sig. Du kan även använda Myrr spray direkt på gråsuggorna och kring där de rör sig (båda är baserade på Deltametrin). Båda medlen verkar ca 3 veckor, efter 2-3 veckor ska du applicera igen om problemet, mot förmodan, finns kvar.

De produkter som vi har i denna kategori fungerar i princip lika bra mot gråsuggor. Skillnaden kan vara storlek på förpackning, koncentrat, puder, skum, handspray eller aerosolspray o.s.v. Välj det som passar dig bäst beroende på angreppets storlek. Samtliga av dessa produkter kan användas lika effektivt mot en rad andra vanliga skadedjur och insekter.

Klisterskivorna är bra, men används mest som indikationsfällor. Ska du bekämpa – använd ett medel.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av