Bekämpa kackerlackor

Generell information om kackerlackor

Kackerlackor är väl kända bärare av allvarliga sjukdomar, såsom salmonella, dysenteri, gastroenterit, och andra magbesvär. De förstör livsmedel och sprida sjukdomsframkallande bakterier med deras avföring. Kackerlackor är även ofta ansvariga för andningsproblem.

Kackerlackor byter sin hud regelbundet under sin livscykel. Den fallna huden sker genom luften och kan orsaka allvarliga astmatiska reaktioner, särskilt hos känsliga befolkningsgrupper som barn, äldre och personer med luftrörskatarr.

Kackerlackor är, som de flesta insekter, från början av sin livscykel ett ägg. Honan tillverkar äggsäckar och lägger dem på säkra platser. En komplett livscykel kan variera väldigt mycket, ända upp till flera månader. Det beror på många faktorer såsom miljöer, temperaturer samt fuktighet.

Även om hygien och rena förhållanden är viktiga faktorer för att hålla kackerlackor borta, är deras närvaro på en viss plats inte absolut beroende på renhet eller ej, vilket många ofta felaktigt tror.

De skulle även kunna visas sig i det renaste hus och företagsbyggnad. Kackerlackor och deras ägg sprids överallt, i livsmedel och i förpackningar.

Kackerlackor kan äta varje organisk ämne, oavsett hur bra detta är. Så snart de kommer in en plats, söker de efter sopor, öppna livsmedel lådor, socker och fettämnen, även lim som används på lådor och böcker letar de efter.

Det är spillning från andra kackerlackor och döda kackerlackor som ligger här och var, för att utfordra sina barn och ta fördel av nyttiga ämnen.

Om du råkar se små fläckar, som peppar, i kökslådorna är det troligen spillning från kackerlackor så kan du vara säker på att de har sina bon i närheten.

Under dagsljus, gömmer kackerlackor sig i mörka, varma och trygga platser såsom vägg, håligheter, luckor i väggarna eller kakel i kök, badrum, elektriska apparater och livsmedel. På natten kommer de ut ur sina gömställen för att leta efter mat.

Detta beror på instinkt för överlevnad och sinnesorgan. Om du hittar kackerlackor i huset under dagtid, då finns det ett stort och allvarligt problem.

Om kackerlackornas invasion lämnas okontrollerat, kan det spridas snabbt och om några veckor kan det uppstå allvarliga hälsoproblem.

Kackerlacksarter

Tysk kackerlacka (Blattella germanica)

Kroppen är hos en vuxen kackerlacka ca 1 cm lång. Den har brun eller ljusbrun färg, med två mörka ränder på baksidan av huvudet.

Tysk kackerlacka är vida spridd över hela världen. Härjningar finns även i de kallaste klimaten, på platser med centralvärme eller runt maskiner som producerar värme.

I varma klimat, finns den i hus, lägenheter, restauranger, livsmedel växter, stormarknader och förråd.

Insekternas ägg transporteras in i en byggnad genom att finnas i lådor, kartonger, kylskåp, maskiner, apparater och material m.m.

Tyska kackerlackor existerar på platser där människor finns. Härjningar är mest vanliga i badrum och kök. De döljer sig på säkra gömställen under dagen, nära mat och där det är fuktigt såsom håligheter i väggar, luckor i kök och i lådor i badrum. De kan även hålla till sig i värmealstrande elektriska apparater.

Tyska kackerlackan är den mest produktiva av alla kackerlacksarter. Honan lever i upp till 6 månader. Hon bär en säck innehållande 30-40 ägg. Utvecklingen från ägg till vuxen tar 45 dagar, under denna period byter kackerlackan hud 6 gånger. Fortplanting inträffar året runt och gynnas av varm och fuktig miljö.


Amerikansk kackerlacka (Periplaneta americana)

Kroppen är hos en vuxen upp till 4 cm och färgen är brun. På dagtid föredrar den att vistas under golvkonstruktioner, i källare, rännor och på andra varma, mörka och fuktiga ställen.

Amerikansk kackerlacka undviker kalla områden men kan växa utomhus när temperaturen är över 27°C.

I byggnaderna, håller den sig oftast runt värmerör, kylskåpsmotorer, pannor och andra uppvärmningsenheter.

Amerikansk kackerlacka kan livnära sig på en mängd olika animaliska och vegetabiliska livsmedel.

Livslängd av honan är upp till 1,5 år. Kläckning av äggen varar 6-8 veckor.

 

Orientalisk kackerlacka (Blattella orientalis)

Den vuxna insekten kropp längd är ca 2,5 cm. Färgen är mörkbrun till svart.

Det är vanligt att finna den i  mörka källare och i avlopssystem (hängrännor, kloakbrunnar), men det kan klättra till högt belägna lägenheter genom vatten- eller avloppsrör. Den asiatiska kackerlackan föredrar stärkelsehaltig föda.

Honan lever upp till 2 år och lägger upp till 18 säckar med ägg. Varje säck innehåller 16 ägg. Kläckning av äggen varar 1 till 2 månader och växtperioden är 12 månader.

Beståndet expanderar snabbt, under ideala förhållanden, särskilt under sommaren, med temperaturer över 27°C.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av