Bekämpa råttor

Råttor kan fortplanta hela året och ett par, under gynnsamma förhållanden, kan producera 700 ättlingar under sin livstid! 

En råttmamma kan föda femton barn åt gången upp till fem gånger om året.

Råttor kan orsaka omfattande skador på livsmedel och byggnader samt genom mumsning, ätande och smittande. 

De kan bita bort isoleringen av kablar, orsaka en hel del bränder med kortslutning och läckage genom att de äter sig igenom vattenledningarna. 

De trivs överallt där det finns livsmedel framställd eller förvarad. Deras luktsinne och hörsel är mycket skarp, men deras syn är dålig. 

De är allätare och äter några ätbara saker, även om de ger företräde åt livsmedel som är rika på stärkelse och proteiner.

Råttor bygger ganska skrymmande bon, med hjälp av alla tillgängliga material och förstör därmed ens byggnader.

Kontroll av råttor är mycket viktigt, eftersom de kan sprida flera sjukdomar som salmonella och leptospiros (sällsynt bakteriesjukdom som förekommer främst i varma länder).

I vissa råttstammar bär upp till 50 % av antalet denna sjukdom som finns i råttors urin.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av