Bekämpa silverfisk

Den kallas även för nattsmyg. Silverfisken är otroligt gammal, cirka 300 miljoner år. I Sydeuropa och i delar av Asien kan man finna silverfiskar i naturen.

Alla har väl någon gång träffat på dem i kök eller badrum där det är fuktigt, dessa varelser kommer dock inte från avloppet.

De kom­mer från de hala väggarna och blev fångade under sitt nattliga letande efter föda. Silverfiskar ställer inte så stora krav på livet och kan bli gamla.

Det finns de som blivit fem år gamla. Speciellt frukt­samma är de inte och honan lägger upp till hundra ägg under sin hela livstid.

Äggen läggs i springor och sprickor. De små silverfiskungarna ser ut som de vuxna, för­utom att de är mindre.

Inom ett halvår blir ungarna könsmogna såvida goda förut­sätt­ningar funnits under utvecklingen, tem­pera­tur, tillgång till föda och så vidare.

Betydelse

Dessa är helt ofarliga gäster som besöker våra hem. Även i de mest välordnade hem finns smulor det smulor av mjöl och bröd som silverfisken klarar sig gott på och de äter de flesta matresterna.

De kan dock inte smälta cellu­losa. Därför är de dock inte vanliga på arkiv och museer där de annars skulle kunna förgöra dokument, kop­parstick och fotografier. Notera att om man förvarar papper fuktigt kan det uppstå angrepp. Silverfisk trivs inte om det är lägre fuktighet än 75 %.

Åtgärder och bekämpning

Man kan använda klis­terfällor om man vill fånga silverfiskar, dessa kan även med fördel användas som indikation för att upptäcka angrepp. Endast fällorna är sällan tillräckligt för att bli av med silverfiskarna.

Har man besvär med silverfiskar så vet man oftast vart de finns, t.ex. i badrummet, eller i köket. Ett flytande bekämpningsmedel ska användas, lämpligen baserat på deltametrin.

Spruta medlet kring lister och under skåp. Tänk på att de är små och kan krypa in i väldigt små sprickor och håligheter – spraya där. Medlet är ett kontaktmedel vilket innebär att de får medlet på sig när dem springer omkring och dör snart efter det. Medlen som vi rekommenderar är långtidsverkande och du bör behandla åter igen efter ungefär 2–3 veckor.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips