Bekämpa sorkar

Det finns olika sorters sorkar, exempelvis ängs- och åkersorkar. För det mesta är sorkarna små och grå till bruna i färgen med mörkbruna ögon.

Sorkarna livnär sig bl.a. på bär, nötter, rötter och frukt. En del sorkar tar även animalisk föda som insekter, maskar, mollusker.

Storleken varierar avsevärt; de flesta svenska arter är mindre än fjällämmeln som blir 16 cm lång och väger upp till 130 g; vattensorken kan bli 23 cm lång och väga över 300 g, medan en bisam kan bli 40 cm lång och väga 2 kg.

De flesta sorkar kan liknas vid små, råttlika djur med klunsig kroppsform och med gömda eller bara litet synliga öron och mer eller mindre kort hårbeklädd svans. Bisam är mer bäverlik med kal, tillplattad svans.

Endast den oslitna kindtanden har en tandkrona med knölar, som snart nöts bort. På det viset blir kronan flat och kindtänderna kommer att verka som sammansatta av tresidiga prismor med avrundade hörn.

Sorkar är anpassade till att leva i underjordiska gångar. Deras bon är bäddade med torrt gräs, mossa och löv. Några samlar också vinterförråd.

De får ungar flera gånger om året. Ofta orsakar de stor skada för människan genom att de äter säd och andra kulturväxter. Sorkar är viktig föda för rovdjur och rovfåglar.

Bekämpning

Använd mer än en fälla. Täck fällorna med jord och låt de vara i tre dagar, detta borde ge fällorna en jordig doft.

Tillförsäkra att inget ljus kommer in i tunnel efter att ha lagt i fällan i tunneln. Ha koll på fällan två gånger om dagen så det ser bra ut.

Många väljer att använda djurvänliga fällor som fångar djuren levande för att sedan släppas ut några kilometer bort. Med denna metod följer ett ansvar att kontrollera fällorna minst ett par gånger om dagen.

Ljud- och vibrationsavskräckare innebär att man sticker ner apparaten i marken, den sprider ifrån sig vibrationer som mullvadar och sorkar upplever som otryggt.

Det här systemet är bra när det fungerar, de flesta har framgång, men en del har haft mindre lyckade resultat. Det beror oftast på olika kvalité i jorden och om man följt instruktionerna - apparaten ska sitta trångt i marken. Är jorden porös täcker den mindre yta än vid kompakt jord.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av