Bekämpa tvestjärtar

När sommaren är slut söker sig tvestjärten sig inomhus, där den hoppas finna ett gömställe.

Tvestjärten är aktiv på nätterna så på dagen sitter den dold.

Våra hus består av, även om vi kanske inte alltid ser det, sprickor och hål vid fönster och dörrar.

Detta gör husen till ett lyckoland för tvestjärtarna.

Man kan se dem mot slutet av september. Sedan kryper den ner i marken för att vila.

De parar sig på hösten, hanen och honan övervintrar tillsammans på vintern.

Vid början av våren slänger honan obesvärat ut hanen och inreder jordhålan som rum för ynglarna. Hon lägger 50 ägg.

Honan stannar och vaktar troget äggen. Hon försvarar dem mot fiender.

Utan hennes omsorg blir äggen snabbt angripna av mögel och går under.

Familjen fortsätter att vara samlad även efter att äggen kläckts. Honan vårdar sina yngel vilket är ganska unikt i insektsvärlden.

Efterhand som ungarna växer vågar de bege sig längre från boet när de söker mat och utvecklas till könsmogna individer.

Tvestjärten äter i princip det mesta. Döda växtdelar och levande växter står på menyn. Kadaver, kvalster och mindre insekter anfaller den gärna.

Den kan ställa till bekymmer i trädgården och i plantskolor. Tvestjärten gnager nämligen på växterna. Den kan i och för sig ta kål på andra skadedjur, exempelvis bladlöss.

Man får väl förmoda att skadan och nyttan går jämnt ut. Tvestjärten har alltid skapat något slags olust hos människor, kanske beror det på att de har, enligt folktron, en förkärlek till öron.

Man trodde också att tvestjärten klippte hål på trumhinnorna. Naturligtvis är det en skröna. Dock kan det inträffa.

Namnet tvestjärt syftar på tången i bakändan. Den kan användas till försvar men också till anfall.

Skulle den bli klämd av människor kan de ge ifrån sig ett nyp. Visserligen känns det men går inte hål på huden.

Bekämpning

Applicera bekämpningsmedel där tvestjärtarna är aktiva. Du kan använda Myrr D pulver eller något av de flytande bekämpningsmedlen som du hittar bland produkterna mot tvestjärtar.

Använd en lämplig spruta till de flytande bekämpningsmedlen. Limfällor med ett lockbete i form av en tablett som är baserad på speciellt torkade livsmedel kan placeras ut, men detta är ganska onödigt om du ändå ska behandla med insektsmedel.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av