Bekämpa vägglös

Tillhör vägglöss det förgångna?

Vägglöss har blivit vanligare igen på de senare åren och kan finnas på många olika ställen som i hus, hotell, teatrar, flygplan, båtar, tåg, bussar och andra platser.

Vad är en vägglus?

De är parasitiska insekter som infekterat människan i mer än 3500 år. Det finns minst 92 kända arter över hela världen.

Den vanligaste arten är Lectularius Cimex, som är med större fördel anpassad till människans miljö.

Utvecklingsstadier

Ägg

Honan kan lägga mer än 500 ägg under sitt liv, med en takt av 5 ägg per dag. Äggen är i början vita och klibbiga och så små som dammkorn.

Vägglöss finns vanligtvist i mörkret i skyddade platser som i sprickor i väggar och golv, sprickor i möbler, under soffkuddar, under tapeter, på madrasser etc.

Dessa ägg kläcks vanligtvis efter en till tre veckor, beroende på temperaturen. Ju högre temperatur, desto kortare tid tar kläckningen.

Puppa

Puppstadiet består av 5 steg, under vilken vägglusen matas på blod, med en måltid per etapp. Puppstadium kan vara från flera veckor, under gynnsamma förhållanden, till ett år, när temperaturen är låg och det inte finns däggdjur runt att bita och livnära sig på.

Vuxenstadiet

En vuxen vägglus kan bita så länge som 10 minuter eller mer och suga i sig så mycket blod som 6 gånger sin kroppsvikt. Mycket ofta inser inte offret att han eller hon blivit biten.

Symptom

Vägglössen är aktiva på natten till tidigt i gryningen och generellt finns på, eller nära platser där människor tillbringar sin sömn.

Vägglusen har en lång nos med två ihåliga rör. Ett av rören används för att suga blod, medan den andra används för att hälla saliv, som innehåller antiseptiska ämnen, ansvarig för smärta. Även om måltiden varar i 3-10 minuter, känner de flesta människor inte av bettet under den tiden.

I vissa fall orsakar bettet inte några symtom, medan det i andra fall kan orsaka klåda, rodnad och svullnad, som en reaktion på vägglusens saliv.

Man märker ofta att man har vägglöss efter att man blivit biten under natten. Betten kan se ut som bilden till höger.  

Det finns dem som får starka reaktioner av betten, men det är inte så vanligt.

De flesta människor kan inte skilja ett vägglusbett från en myggas. Som en följd av detta, får vägglöss ofta mångfaldigas ostört. Folk söker ibland hjälp först när det börjar bli mycket irriterande.

Spridning av sjukdomar

Vägglöss är inte ansvariga för spridning av smittsamma sjukdomar. Den enda störningen är koncentrerad till den röda hudsymtom från deras bett.

Detta beror på en allergisk reaktion mot vägglusens saliv som hälls i såret under måltiden.

Ställen där det är vanligt att hitta vägglöss

Vi finner oftast vägglöss från resandes bagage, kläder, möbler och annat som är angripet.

När de är etablerade i huset, är det lätt att flytta från ett rum till ett annat. Även om vägglöss vanligen finns i sömmar och på insidan av madrasser, i sprickor i lådor, på sängen kanter, är dessa inte de enda platser de kan hittas på.

Ta i beaktande att vägglöss livnär sig på blod, deras närvaro har inget att göra med renlighet. De kan bli funna såväl som på ett lyxhotell som på en militärförläggning.

Definiering av vägglössens närvaro

Det enda sättet att ta reda på om bett kommer från vägglöss är att undersöka om en del bett ligger i en linje. Nästa uppgift blir att hitta deras gömställe.

Bekämpning

För att uppnå ett resultat som leder till utrotning för gott måste du veta hur man gör (vilket vi lär dig här) och du måste vara noggrann.

Var försiktig med att inte sprida vägglössen vidare till nära och kära. Kontrollera noga väskor och allt som du packar innan du ger dig iväg på besök.

För att få kontroll över vägglössen ska man behandla med ett bekämpningsmedel som är effektivt mot dessa parasiter. Bekämpningsmedlen för detta innehåller Deltamethrin som är effektivt mot vägglöss och används av professionella skadedjursbekämpare.

Våra produkter för detta är långtidsverkande och är medlet är aktivt under ca 2-3 veckor.

Som komplement till det långtidsverkande medlet kan du med fördel använda en aerosolspray som t.ex. Radar Dos för krypande insekter. Radar Dos innehåller pyretriner och har en effektiv ”knockdown effekt” på de vuxna vägglössen. Spraya direkt mot vägglössen om du ser dem.

Först måste man identifiera områdena kring där vägglössen håller hus.
Kontrollera alla sovrum. Ta bort alla sängkläder och plocka isär sängar - inspektera alla springor, veck och fåror där det eventuellt kan finns vägglöss.

Alla tänkbara små gömställen bör kontrolleras, i synnerhet bakom huvudgaveln på sängen, skarvarna där benen och främre sektionen är fästa, skarvarna och knapparna och på madrasslisten. Även skarvarna vid tapeterna andra möbler nära sängen kan vara ställen att kontrollera.

Ofta finner man svarta blodfläckar nära där vägglössen gömmer sig och möjligtvis hittar man ägg. Äggen är pärlvita i färgen och storleken varierar från 0,5 mm till 1 mm.

När man börjar behandlingen ska man tvätta alla sängkläder, spreja hela madrassen lätt med insektsspray, använd mer spray där det finns spår efter vägglössen.

Ta isär sängen och andra angripna möbler och spreja alla delar. Spreja lätt vägg- och golvytor runt sängen. Upprepa samma behandling efter 15 dagar och sedan igen efter 30 dagar. 1 liter färdigblandat bekämpningsmedel räcker till ca 20 m2.

Enstaka vägglöss som uppenbarar sig under behandlingstiden kan hanteras med Radar Dos mot krypande insekter.

För att få bort vägglöss använder vi insektsspray som innehåller deltamitrin och pyrethrin.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av