Väggnära golvbrunnar

Beställ information om Väggnära golvbrunnar

Kontakter

Väggnära golvbrunnar Golvbrunnar placerade i närheten av en vägg kan vara en känslig konstruktion. Därför finns särskilda regler för hur man ska gå tillväga för att skapa ett tryggt resultat. Reglerna har tagits fram i samarbete mellan Tätskiktsbranschen och VVS-branschen, och gäller från 1 oktober 2008. Reglerna beskriver hur kombinationen av golvbrunn och tätskikt skall provas. Metoderna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för försäkringsbolag, leverantörer, branschorganisationer, SP Sveriges Tekniska Institut och Svensk Byggtjänst.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Byggkeramikrådet