Bygglov för uterum

Bygglov för uterum
Byggnation av uterum, i anslutning mot bo stadshus och som glasas in, kräver alltid bygglov.

FÖLJANDE GÄLLER FÖR BYGGNATION UTAN ATT BYGGLOV* SKALL KRÄVAS:

Anordna skärmtak över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken tillsammans inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare en annan fastighet eller tomt än 4,5 meter, eller i närhet av bostadshuset uppföra komplementsbyggnader (s.k. ”friggebodar” eller fri stående uterum) som tillsammans inte innebär en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter och inte placeras närmare en annan fastighet eller tomt än 4,5 meter. I övrigt krävs bygglov.

AVSTÅND TILL GATA ELLER TOMTGRÄNS:

Om avståndet till tomtgränsen eller gatan är mindre än 4,5 meter ska du ha grannens eller väghållarens godkännande. Det bästa är att ordna en ritning/planritning som de får skriva under.

GRANNARNA:

Berätta i god tid för dina grannar att du tänker bygga, för grannsämjans skull. Grannarna har kanske synpunkter.

* Kommunen får i en detaljplan eller områdesbestämmelser bestämma, d.v.s. göra undantag, att bygglov krävs inom ett område som t ex utgör en värdefull miljö.

Kolla alltid med din kommun, vad som gäller just i ditt område. Läs mer på vår hemsida

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips