Dags för takrenovering?

Dags för takrenovering?
Det finns ett antal grundläggande faktorer att tänka på när det gäller framtiden för ditt tak. Tänk på ditt eget tak och använd de här frågorna som en checklista.

Om du svara ja på en eller flera av frågorna och vill undvika kostsamma skador, då är det hög tid att byta tak.
  • Är det fuktigt på vinden eller läcker det in vatten genom taket ibland?
  • Växer det mossa, som binder fukt och föroreningar, på takpannorna?
  • Har du ett papp- eller shingeltak som torkat eller krackelerat?
  • Ett plåttak med beläggningen som flagnat eller har plåten till och med börjat rosta?
  • Är det dags att äntligen göra sig av med ditt eternittak?
  • Överväger du att tilläggsisolera ditt tak?
  • Är ditt tak en säkerhetsrisk?
  • Ska du sälja ditt hus och vill få ett bättre pris för det?

Kräver ditt tak mycket underhåll?

Oavsett vilket material ditt tak har tillverkats av kräver det lite underhåll då och då. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt tak minst två gånger om året. Om du måste rengöra och reparera ditt tak oftare kan det vara något som är fel.

Att bo under plåttak är enkelt. Jämfört med tak av t.ex. betongtegel eller asfaltpapp kan smuts och fett inte fastna på plåttak och mossväxten är minimal. Ett plåttak är lätt att tvätta, när det behövs, och tål alla väder.

Att renovera ditt tak i tid är mycket bättre än att börja göra något först när stora problem uppstår. Om du har problem med ditt tak rekommenderar vi att du agerar omedelbart. Att skjuta upp ditt beslut kan eventuellt leda till betydligt större kostnader till följd av till exempel läckage och mögelskador i ditt hus. Det är alltid bättre att agera innan det är för sent.

Läcker ditt tak eller samlar det fukt?

Vattenskador på väggar och i takets understruktur är oftast ett tecken på att ditt tak måste repareras omedelbart med avseende på läckage och/eller på att din takavvattning inte leder bort vatten från huset som det ska.

Orsakerna bakom dessa problem är ofta lätta att upptäcka, så kontrollera ditt tak med avseende på skruvar som skadats, är lösa eller saknas, otillräckliga beslag och andra klart synliga problem. Du bör kontrollera ditt tak regelbundet, eftersom snabba förändringar i vädret ofta kan ha en effekt på fästena.

Kom också ihåg att kontrollera att takunderlaget är ordentligt ventilerat. Dålig luftcirkulation i kombination med fukt kan orsaka allvarliga mögelproblem.

Om du upptäcker allvarliga problem med skadade delar eller fukt, bör du kontakta våra experter för mer information om hur du bäst kan ta hand om ditt tak.

Överväger du att tilläggsisolera ditt tak?

Isolering är en viktig del av ditt hus: god isolering och lufttäta konstruktioner håller ditt hem varmt på vintern och svalt på sommaren. Ordentlig isolering påverkar också energikostnaderna för uppvärmning och luftkonditionering.

Det är lätt att upptäcka otillräcklig isolering under vintern. Om du ser istappar som hänger från takfoten eller fläckar på taket utan snö innebär det att ditt tak förlorar värme, vilket innebär att du måste förbättra isoleringen.

Det effektivaste sättet att förbättra takets isolering är att kombinera detta arbete med en total takrenovering, vilket sparar tid och pengar.

Är ditt tak en säkerhetsrisk?

Även det bästa av tak behöver underhållas ibland. Och vid de tillfällena måste det vara tryggt att både gå upp på taket och vistas där. Även lagen ställer krav på säkerhet vid förflyttning på taket. Ruukki har alla takskyddsprodukter du behöver: väggstegar, takstegar och säkerhetsstegar samt takbryggor och snörasskydd.
Snörasskydd hindrar att snö och is faller ned från taket på människor nedanför, och stegar fungerar som viktiga utrymningsvägar vid brand. I en del länder krävs det enligt lag att vissa taksäkerhetsprodukter är en del av ditt tak, så kom ihåg att kontrollera detta med dina lokala myndigheter.
Gå igenom alla dina taksäkerhetsprodukter och se till att de inte hänger ned från taket och att de är fast förankrade. Kontrollera också andra tillbehör som du eventuellt kan ha på ditt tak, och se till att de alla är ordentligt fästa på plats.

Kom ihåg att lämpliga säkerhetsprodukter är avsedda för att skydda dig, ditt tak och yrkesgrupper som sotare plåtslagare.

Har du ett gammalt eternittak?

Takmaterial med asbest användes i stor utsträckning fram till 1980-talet, så det är många hus och offentliga byggnader som idag fortfarande har takmaterial som innehåller asbest.

Takmaterial med asbest (t.ex. eternit) är inte farliga om de är i gott skick. Om du misstänker att ditt tak har material som innehåller asbest bör du be våra experter om råd innan du börjar med ditt takprojekt.

Renovering eller rivning av ett gammalt tak kan utsätta människor för skadliga asbestfibrer. Asbest kan orsaka allvarliga hälsoproblem, i synnerhet i lungorna. Vi rekommenderar att du alltid använder dig av fackkunniga vid rivning av ett asbesttak. Se till att hantverkaren har ett asbesttillstånd.

Ska du sälja ditt hus och vill få ett bättre pris för det?

Ett nytt tak kommer att förbättra hela husets utseende. Att renovera taket innan huset säljs kan också öka antalet intresserade köpare och förkorta den tid det tar att sälja ditt hem.

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av