De kan vinna nya Villapriset

De kan vinna nya Villapriset

Villapriset är Sveriges Arkitekters nyaste pris och delas ut för första gången i år. Förbundet delar redan ut en rad prestigefyllda priser till stora projekt, ofta med offentliga byggherrar. Villapriset delas istället ut till projekt i den lilla skalan, beställda av privatpersoner.

– En villa är ett jämförelsevis litet projekt som ofta har hög komplexitet och med hela bredden av våra kompetenser, till exempel inrednings-, landskaps- och husarkitektur, säger Sveriges Arkitekters förbundsordförande Jacob Sahlqvist.

Juryn har bestått av fyra erfarna arkitekter, som efter en grundlig research har besökt 16 projekt runtom i landet. Juryns talesperson, arkitekt SAR/MSA Kerstin Bernow, säger att de sökt efter och valt ut byggnader som är framåtblickande och har hög arkitektonisk skärpa med tydliga anslag och innovativa lösningar. Det är inte minst viktigt med tanke på att beställarna är privatpersoner med en ofta begränsad budget.

– Det har också varit viktigt att de har skapats med stort engagemang och inlevelse i den specifika platsen, säger Kerstin Bernow.

Sveriges bästa villa kan ligga på Gotland men också utanför Arboga, i Omberg eller vid Skånes sydkust. Sveriges Arkitekters Villapris delas ut på Arkitekturgalan den 19 november.

De här fyra villorna är nominerade:

Härbret, Arboga
Ansvarig arkitekt och byggherre: Arkitekt MSA Erik Persson, General Architecture.
Ur juryns motivering: Härbret visar hur man med något som närmar sig absolut gehör för plats, material och detalj kan förnya och rekonstruera en tradition genom ett konsekvent förhållningsätt till arkitektur.

Creek House, Skånes sydkust
Ansvarig arkitekt: Arkitekter SAR/MSA Martin Videgård, Bolle Tham, Tham & Videgård Arkitekter. Byggherre: Privat.
Ur juryns motivering: Creek är ett experiment som faller väl ut, är självklart på sin plats och ger en rik rumslig variation.

Hamra, Gotland
Ansvarig arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Morten Johansson, DinellJohansson. Byggherre: Privat.
Ur juryns motivering: Hamra är ett lyckat exempel på en byggnad i tiden, med fina proportioner och hög arkitektonisk skärpa in i minsta detalj, som är väl förankrad i den gotländska byggnadstraditionen.

Stupet refugium, Omberg
Ansvarig arkitekt: Arkitekt MSA Petra Gipp, Petra Gipp arkitektur. Byggherre: Björn Sandlund.
Ur juryns motivering: Stupet smyger längs med marken och flyger över stupet. Naturen flyttas in och tillsammans med ljusföringen och materialvalen skapas en serie upplevelser som formulerar platsens magi.

Av: Annika Rådlund Källa: Sveriges Arkitekter

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla