Enkelt, säkert & miljövänligt

Enkelt, säkert & miljövänligt

1. Snabbaste metoden för färgborttagning

Ingen annan metod för färgborttagning är snabbare. Ju fler färglager desto mer överlägsen är Speedheater IR System andra metoder. Alla lager mjukgörs på 30-90 sekunder. Sedan är det bara att skrapa bort all färg ända ner till träet. För att ytterligare belysa metodens snabbhet vid färgborttagning klarar den att på ca 15 minuter avlägsna både kitt och färg från en fönsterbåge utan spröjs.

Arbete med kemikalier går långsammare och nya miljölagar gör dem allt mer ineffektiva när det gäller färgborttagning. Varmluft är ineffektiv på stora ytor och på fönster tar den med svårighet kittet. Torrskrapning och slipning är mödosamma och tidskrävande metoder där det är svårt att få bort all färg.

 

2. Enklare än allt annat

Värm, flytta Speedheatern till nästa yta, skrapa under tiden. Träytan kan målas omgående tack vare den rena och torra ytan. Våra upphängningsarmar gör arbetet enklare och snabbare.

Kemikalier kräver noggranna förberedelser och täckning eftersom det gäller att skydda sig själv och andra saker i närmiljön. Varmluft fordrar även den skydd och stor försiktighet p.g.a  att den höga temperaturen kan skada t.ex fönsterglaset eller skapa en brand. Varmluft lämpar sig mycket dåligt till att ta bort kitt vid fönsterrenovering, det är heller inte möjligt att förvärma en yta. Vid torrskrapning och slipning måste fasaden tvättas före skrapning påbörjas.

 

3. Miljövänligare än alla andra metoder

Speedheaters låga temperatur frigör inga farliga ämnen som blygaser och andra tungmetaller, de stannar i färgresterna. Dessutom får man en dammfri och tyst arbetsmiljö. Avfallet är enkelt att hantera men ska alltid lämnas på miljöstation.

Kemikalier är riskfyllt för dig själv och miljön, både under arbetets gång och när man ska hantera avfallet. Varmluftpistolens höga temperatur på 400-1000 grader förgasar bly och andra riskämnen omgående. Torrskrapning och slipning innebär en arbetsmiljö med mycket damm. Dammet och skadliga rökgaser påverkar både hälsan och den yttre miljön negativt.

 

4. Oslagbart resultat — ren träyta

Ingen annan metod tar fram en så ren, torr och slät träyta. Speedheater ger bästa förutsättning för färgens vidhäftning och hållbarhet. Mögelsvamp dör av värmen som ligger på runt 70 grader i träytan. Metoden tar skonsamt fram den ursprungliga strukturen och förlänger träets livslängd och hållbarhet.

Alla andra metoder ger färgen kortare livslängd. Kemikalier som stannar kvar i materialet tränger sakta ut i träet och förstör färgen redan efter några år. Varmluft bränner träet och orsakar lätt eldsvåda. Kraften vid torrskrapning och slipning skadar ytan och det är också svårt att få bort all färg. Resultatet blir ojämnt och färgen får en sämre vidhäftning.

 

5. Säkrare än alla andra metoder

Speedheaters låga temperatur, ca 100-200 grader i färgen innebär god brandsäkerhet. Man frigör inga farliga ämnen som bly och andra tungmetaller.

Kemikalier är förknippat med stora hälsorisker. Varmluftspistolens temperatur på 400-1000 grader kan lätt sätta eld i trä och skada bakomliggande material och dig själv. Farliga tungmetaller frigörs i din arbetsmiljö. Vid torrskrapning och slipning dammar det mycket. Dammet innehåller bly och andra skadliga ämnen som påverkar hälsan negativt även om man skyddar näsa och mun.


6. Mest prisvärd — lång hållbarhet

Den långa livslängden på färgen tillsammans med de många användningsområdena och den låga energiförbrukningen, gör Speedheater IR System till den mest prisvärda metoden.

Kemikalier tar bort något eller några färglager åt gången och de flesta hus har mellan 10 till 20 lager. Därför måste behandlingen upprepas mer än en gång, det innebär högre kostnader än behandling med Speedheater IR System. Kemikaliebehandlade hus måste normalt målas om oftare. Varmluft är tidskrävande p g a den lilla värmeytan. Torrskrapning och slipning skadar träytan och tar inte bort all färg, med ojämnt resultat och kortare hållbarhet som följd.

 

7. Multifunktionell

Ingen annan metod kan användas till så mycket. En Speedheater har så många olika funktioner att den är lika självklar i husägarens verktygslåda som slipmaskinen eller borrmaskinen.
Användningsområden:
•    Gammal fasadfärg som flagar
•    Blåsor och krackeleringar p g a olika färgtyper som inte harmonierar med varandra
•    Byte av kulör eller material
•    Fönsterkitt som är åldrat eller sitter löst
•    Fuktangrepp i trä och betong
•    Mögel- och svampangrepp i trä och betong
•    Möbler inomhus och utomhus
•    Lackade och målade ytor som t ex trappor och dörrar
•    Torka spackel
•    Härda plast på båtar mm
•    Härda lacker
•    Ta bort billack
•    Avlägsna färg och fernissa på träbåtar
•    Krympa plast
•    Värma och böja plexiglas

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips