Fem geniala lager säkrar fukten

Fem geniala lager säkrar fukten

I Eternowall – världens första våtbarriär – förenas kravet på en vacker yta och ett fuktsäkert skydd i en och samma produkt.

De fem olika lagren i Eternowall har alla goda egenskaper för att hålla fukten i schack samt skapa slitstyrka och stabilitet. Men tillsammans uppstår synergieffekter som tar säkerheten till en helt ny nivå. Eternowall överträfar exempelvis riktvärdet för ånggenomströmningsmotstånd (som mäter ett materials fukttäthet) åtta gånger. Forskning, nya material och högteknologisk laminering har lagt grunden till den första CE-och P-märkta lösningen för fuktsäkra våtutrymmen. Eternowall är så genomtestad att du kan sätta upp den själv och få ett godkänt våtutrymme enligt Boverket och försäkringsbolagens normer.

 

Uppbyggnad i korthet

1.Ytskikt Kraftigt och dekorativt ytskikt i flera mönster och färger

2.Barriär Barriräfilm som tillsammans med lager 3 och 4 ytterligare förbättrar barriäregenskaperna, stabiliteten och styrkan i produkten

3.Barriär Barriärfolie som tillsammans med lager 4 skapar ytterligare barriäregenskaper samt gör produkten starkare och mer motståndskarftig mot yttre påverkan

4.Barriär Ålderbeständigt material med mycket höga barriäregenskaper som lägger grunden för Eternowalls unika fukttäthet

5.Bärare Lager med god vidhäftningsförmåga. Lägger grunden en dimensionsstabil men samtidigt följsam produkt som klarar rörelser i den underliggande huskroppen utan att tappa formen

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips