Flyttskatten i olika delar av landet

Flyttskatten i olika delar av landet

De flyttskatter som skulle betalas vid köp/försäljning av ett genomsnittligt småhus uppgår i snitt till 350 000 kronor per småhus, visar en ny rapport från Villaägarna. Nivåerna varierar stort över landet. I Stockholm är den genomsnittliga latenta flyttskatten 880 000 kronor per småhus, medan den i Åsele är 6 200 kronor.

Flyttskatter är ett samlingsnamn på de skatter som betalas vid köp/försäljning av ett småhus. Säljaren av ett småhus betalar kapitalvinstskatt och i förekommande fall ränta på uppskjuten skatt. Köparen betalar skatt på lagfart och pantbrev.

- Flyttskatterna leder till att allt för många bor kvar i ett boende som inte passar dem, eftersom ett nytt boende skulle bli dyrare än det gamla när väl skatterna är betalade. Detta sänker rörligheten på bostadsmarknaden, driver upp priserna och gör det svårare för alla att hitta ett passande boende, säger Jakob Eliasson, samhällpolitisk chef på Villaägarna.

En konsekvens av den låga rörligheten är att nybyggandet faller, eftersom kapital som skulle frigöras vid försäljning sitter fast i husen.
- Det är en förklaring till varför det byggs mindre i Sverige än i övriga Europa. Istället för att låta kapitalet som sitter låst i husen bidra till att lösa bostadskrisen, så används det till konsumtion via exempelvis seniorlån, säger Jakob Eliasson.

Effekten av flyttskatterna är tydligast i storstadsområdena, där efterfrågan av bostäder också är som störst.
- Flyttskatten är högst i de områden som är hårdast drabbade av bostadsbrist. Eftersom de som står i begrepp att flytta har bott längre än genomsnittet, så är även deras latenta flyttskatt högre. I storstadsområdena är det inte ovanligt med flyttskatter över miljonen, säger Jakob Eliasson.

Av: Annika Rådlund Källa: Villaägarnas Riksförbund
Foto: Annika Rådlund

Många av dagens villahushåll är 40-talister som ägt sina småhus sedan 70-talet. De har länge förväntats flytta till mindre bostäder vilket i sin tur skulle lett till ett ökat byggande. Men uppgången av byggandet av bostadsrätter och hyresrätter har helt uteblivit. Istället ökar förekomsten av seniorlån – det vill säga att äldre hushåll belånar sina småhus för helt annan konsumtion.

Kommunerna med högst flyttskatter - tio i topp
Kommun Flyttskatt
Solna 1 611 200 kr
Stockholm 881 481 kr
Danderyd 721 220 kr
Lidingö 677 363 kr
Öckerö 611 448 kr
Nacka 582 422 kr
Göteborg 573 092 kr
Salem 524 829 kr
Sundbyberg 516 047 kr
Partille 491 234 kr
Riksgenomsnitt 350 452 kr

 

Flyttskatter.se
V
illaägarnas riksförbund

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla