Gräsarmering - Betong

Beställ information om Gräsarmering - Betong

Kontakter

Gräsarmering - Betong Gräsarmeringsplattan har många olika användningsområden, oavsett om du väljer betong eller plast. Du kan ofta se plattorna i offentliga miljöer, men de fungerar lika bra på exempelvis garageuppfarter, runt träd eller som markförstärkande släntbeklädnad. Använd gräsarmeringsplattor när du vill ha starka och farbara ytor som ändå grönskar. En smart produkt med ett flertal användningsområden.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Gårda Johan Produkt AB