AlltomBostad
 

Inglasad balkong är en bra investering

Inglasad balkong är en bra investering

En inglasad balkong skyddar fasaden mot väder och vind. Nu visar vetenskapliga resultat att en balkonginglasning även har en rad andra positiva effekter däribland minimerad korrosion, eliminerad risk för frostsprängning samt minskad energiåtgång.

Enligt en studie utförd av teknikkonsultföretaget Ramböll Sverige AB finns det en mängd viktiga skäl till varför man bör investera i inglasade balkonger. Studiens resultat bekräftas i en liknande studie som gjorts på universitetet i finska Tammerfors. Genom en inglasning minskas tillförseln av fukt och vatten vilket medför en upptorkning av balkongen. Detta leder i sin tur till att korrosionsprocessen nästan upphör samtidigt som risken för frostsprängning elimineras. Den samlade effekten gör att en inglasad balkong har en livslängd som är 50 år längre än en motsvarande öppen balkong.
 – Genom att inglasningen minimerar armeringskorrosionen och därmed förlänger balkongers livslängd är vetenskapligt verifierat kan våra kunder nu använda detta faktum i sina investeringskalkyler. Det är enorma livslängdsförbättringar vi kan konstatera. Vidare möjliggör energidelen av rapporten att våra kunder nu ges möjlighet att utnyttja effekten i bidragsansökningar, konstaterar Michael Wickell, vd för balkongföretaget Balco AB.
Rambölls ingenjörer utförde mätningar på fastigheter där Balcos balkonginglasningar täcker 2/3 av fasadens yta och kunde påvisa energibesparingar på nära 20 procent. Effekten motsvarar cirka 5 cm traditionell tilläggsisolering samtidigt som tilluften värms upp innan den når in i lägenheten. Den inglasade balkongen fungerar även som ett effektivt skalskydd mot regn, snö och vind för såväl fasad som fönster. Detta minskar behovet av framtida investeringar i fasad- och fönsterrenovering inne på balkongen.

Rambölls studie “Balco, tekniska studier av balkonginglasningar – Inverkan på karbonatisering och armeringskorrosion” kan hämtas här.

Text: Balco AB
Foto: Christian Johnsson

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår