AlltomBostad

IsoTimber trähusstomme

IsoTimber trähusstomme

IsoTimber erbjuder en stabil stomme av trä rakt igenom väggen, ett tätt hus utan plastfolie. Luftkanalerna inuti träblocken isolerar effektivt, ingen mer isolering behövs. Byggprocessen för ett flerbostadshus i trä visade sig ha ungefär hälften så stor klimatpåverkan som betonghus (DN/Ekonomi, 26/2-17), för dig som vill göra ett miljömedvetet val. Dessutom är trä ett diffusionsöppet material som ger dig ett behagligt inomhusklimat. Vi ger dig stommen till ett hus att må bra i!

Läs mer på vår hemsida