Klimatsmart livsstil

Klimatsmart livsstil

Drygt tre månader in på sitt ”One Tonne Life” har testfamiljen Lindell i Hässelby kommit långt på sin resa mot en klimatsmart livsstil. Familjen har minskat sina utsläpp med 64 procent till 2,6 ton per person och år,  jämfört med ”startvikten” på 7,3 ton.

”One Tonne Life” är ett projekt där A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar tillsammans med sina branschpartners ICA och Siemens skapat förutsättningarna för ett klimatsmart hushåll. Utmaningen för testfamiljen Lindell (pappa Nils, mamma Alicja med barnen Hannah och Jonathan) är att ta sig ner till utsläpp på ett ton koldioxid per person och år. Detta motsvarar den nivå som sannolikt krävs för att undvika allvarliga klimatförändringar.

Under sex månader byter familjen Lindell ut sitt 70-talshus och sina snart tio år gamla bilar mot en nybyggd, klimatsmart trävilla från A-hus och en batteridriven Volvo C30 Electric. Vattenfall står för förnybar el, ny energiteknik och energicoachning. ICA och Siemens är branschpartners inom områdena mat och hushållsapparater.
– Än så länge har vi inte behövt göra några stora kompromisser med vårt vanliga liv. Tekniken har gjort jakten på en koldioxidslankare vardag lätt och rolig. De besvärliga uppoffringarna har vi nog framför oss. Den sista sträckan ner mot ett ton blir betydligt mer krävande, säger Alicja Lindell.

Transporter och elförbrukning är de områden där familjen gjort de största framstegen. Utsläppen från transporterna har minskat med hela 93 procent. Familjens Volvo C30 Electric laddas med el från vattenkraft och Lindells valde dessutom att ta tåget till sin skidsemester. Om familjen under våren också väljer att cykla mer kan transportutsläppen minskas ytterligare.
Familjens villa från A-hus är både ett hus och en elproducent, vilket gör den svår att jämföra med familjens eget hus. Den nya villan har en vägg med solceller som ger ungefär lika stort koldioxidavtryck som resten av huset. Detta beror på att solcellerna är tillverkade i Tyskland, som har en elproduktionsmix med mycket kolkraft. Räknar man med solcellerna i husberäkningen orsakar produktionen av det nya huset något högre utsläpp en det gamla. Men skillnaden kompenseras med råge av att utsläppen från elförbrukningen har minskat dramatiskt. Familjens val av förnybar el från vattenkraft har reducerat koldioxidutsläppen från köpt el till nära noll. Dessutom producerar det nya huset sin egen elektricitet. Sammantaget innebär det att utsläppen från boendet har halverats av familjen.
– Vattenfalls smarta Energy Watch är vårt eget lilla ”husdjur”. Efter tre månader i huset är vi fortfarande smått förälskade i alla små staplar och diagram som i detalj visar oss hur vi använder vår el, säger Alicja Lindell.

Utsläppen från maten familjen köper hem har minskat stort. Vegetarisk lunch halverar utsläppen. Familjen har engagerat sig mycket för att hitta mat som påverkar klimatet i mindre utsträckning. Genom att aktivt variera sina val av kött och fisk och äta en större andel grönsaker och rotfrukter har utsläppen påverkats mycket. Utsläppen från restaurangbesöken har minskat något, men här finns större möjligheter. Genom att variera med vegetariska lunchalternativ skulle utsläppen från restaurangbesöken minska ytterligare.

Text: Siemens

Följ familjen Lindells utmaning One Tonne Life här.

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

Related articles in Bygg

Visa alla
Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Lindab TAK

Lindab TAK

Valde Cembrit vindskydd

Valde Cembrit vindskydd

Lister, inner- & ytterpanel

Lister, inner- & ytterpanel

Visa alla