AlltomBostad

Kontrollera asbest vid badrumsrenovering

Kontrollera asbest vid badrumsrenovering

Är ditt badrum byggt före 1982 finns det risk för förekomst av asbest främst i lim, fästmassa, kakelfog, rörtätning eller isolering. Det har knappast undgått någon att asbest är hälsofarligt, men alltför många lämnar inte in prov för asbestanalys inför badrumsrenoveringen.

Är badrummet byggt före 1982, då användning av asbest förbjöds, så krävs i princip att prover skickas för analys till ett analysföretag. Vanligt är villfarelsen att endast ett asbestprov i en flerbostadsfastighet med negativt resultat kan utesluta asbest i hela fastigheten.
- Asbest användes som ett tillsatsmedel vid beredning av fästmassa och kakelfog där vissa, men inte alla hantverkare blandade i asbest i efterhand då det gav produkten bättre egenskaper. I en fastighet kan således nio badrum vara fria från asbest, medan det tionde innehåller asbest, förklarar Mathias Eriksson på renoveringsföretaget Renoverus.

Med andra ord, är ditt badrum byggt före 1982 – försäkra dig om att en asbestanalys genomförs innan rivning påbörjas.
- Det finns flera analysföretag som utför tester, till en kostnad mellan på cirka 500-1000 kronor per prov. Svarstiden är normalt en vecka, men kan påskyndas.

Så länge asbest är bundet i fast material är det ofarligt. I samband med rivning frigörs dock asbestfibrer i dammet, vilket sedan sprids över hela bostaden. Asbestfibrer är för små för att fångas upp av dammsugarens filter, varför det kastas runt i bostaden vid varje städning.

Det är således inte bara den hantverkare som river badrummet som utsätts för asbest, utan även de som bor och vistas i bostaden. Asbest kan ge upphov till asbestos och pleuraplack, vilket reducerar lungans förmåga att syresätta blodet, det är även cancerogent.

Enligt Arbetsmiljöverkets särskilda föreskrifter, AFS 2006:01, skall miljö som kan innehålla asbest hanteras i enlighet med särskild rutin av särskilt utbildad personal. Rivningsmassor innehållande asbest ska deponeras på plats där farligt avfall hanteras.

Av: Annika Rådlund Källa: Renoverus
Foto: Mathias Ericsson

Så länge asbest är bundet i fast material är det ofarligt. I samband med rivning frigörs dock asbestfibrer i dammet, vilket sedan sprids över hela bostaden.

Sanering av ett badrum som innehåller asbest tar i normalfallet en till två dagar, efter vilket badrumsrenoveringen kan påbörjas som vanligt. En sanering kan kosta omkring 5- 15 000 tusen kronor, beroende på omfattning. Källa: Renoverus

Fakta Asbest
Fram till 1982, då asbest totalförbjöds i Sverige, har materialet använts för värmeisolering för rör och i olje- och andra värmepannor. Asbest har också kommit till användning som brandskydd i till exempel branddörrar och det har sprutats på stålbalkar för att öka värmetåligheten. Ett annat användingsområde har varit armering och bullerdämpning i olika slags skivor och golvmaterial och asbest har blandats ut i färg, lim, fogmaterial och olika plaster.
Asbestfibrer är extremt små och tunna och när de hamnar i luften kan de sväva runt i flera dagar innan de lägger sig. Tunnheten och att asbestfibrerna är nålformade och därigenom tar sig långt ned i lungorna. Om man inte sanerar asbestdammet snabbt sprids de genom luftströmmar och via ventilationen. Vidare spridning kan även ske genom att fibrerna fastnar på kläder eller annat som sedan transporteras. Därför är det viktigt att saneringsområdet täcks över och att man tvättar av verktyg och skyddsutrustning.
Källa: Asbestsanerarna

Renoverus
Asbestsanerarna

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår