Carportar

Beställ information om Carportar

Kontakter

Carportar En carport är ett garage där vissa väggar ersätts av limträbalk och stolpar. Carportar kan med fördel kombineras med garage och/eller förråd som kan placeras på alla sidor av carporten. Det är möjligt att ha helvägg på ena sidan av carporten och stolpar på andra. Möjligheterna är stora.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Lundqvist Trävaru AB