Många nyttjar ROT

Många nyttjar ROT

Det så kallade ROT-avdraget har snabbt blivit ett populärt avdrag. Numera gäller att huvudansvaret för avdraget ligger hos hantverkaren som fakturerar kunden halva arbetskostnaden och sedan ansöker om den resterande summan från skatteverket.

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

Det är viktigt att ha koll på alla regler och undantag så att man som hantverkare inte blir återbetalningsskyldig till skatteverket, eller att man som kund får restskatt istället för skattereduktion.

Högst 50 000 kronor per år
Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, kostnaden måste uppgå till minst 1 000 kronor, men kan högst vara 50 000 kronor per år och person. Om den gränsen överskrids kommer Skatteverket att kräva tillbaka pengar från den som har köpt tjänsterna.

För att kunna utnyttja maximalt husavdrag måste man komma upp i mer än 50 000 kronor i slutlig skatt under året och för det krävs det normalt en månadsinkomst på 24 000 kronor eller mer.

Hantverkaren, eller företaget som säljer tjänsterna, ansvarar för att de fakturerade tjänsterna verkligen är husarbete som ger rätt till skattereduktion. I annat fall kan företaget bli återbetalningsskyldigt till Skatteverket. För att få skattereduktion för husarbete måste man fyllt 18 år vid årets utgång.

Företaget måste ha F-skatt
Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Det företag som utför ROT- eller hushållstjänsterna måste ha F skatt. Observera att avdrag för hushållsnära tjänster räknas i samma kategori som renoveringar. Det är ett gemensamt tak för såväl renoveringar som hushållsnära tjänster, dessa går båda under husavdraget.

Den som säljer husarbeten fakturerar kunden som vanligt men gör ett avdrag för vad kunden ska betala med halva arbetskostnaden inklusive moms. När kunden har betalat fakturan ansöker säljaren om utbetalning av resterande del av beloppet hos Skatteverket. Det går alltså inte ansöka om återbetalning förrän arbetet är utfört och betalat. I normalfallet ska det ta tio arbetsdagar från det ansökan kommer in till dess den som utfört arbetet får pengarna. Det kan ta längre tid om Skatteverket måste utreda ärendet innan beloppet betalas ut.

Den som köper husarbeten ska endast betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när köparen betalat fakturan. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs köparen en preliminär skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden. Skatteverket meddelar att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.

Se upp för kvarskatt
Om man bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Text: Ove Hansen
Foto: Christian Johnsson

Skatteverket ROT-avdrag

 

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

Related articles in Bygg

Visa alla
Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Lindab TAK

Lindab TAK

Valde Cembrit vindskydd

Valde Cembrit vindskydd

Lister, inner- & ytterpanel

Lister, inner- & ytterpanel

Visa alla