Solfångare

Beställ information om Solfångare

Kontakter

Solfångare Mer miljövänlig och billigare energikälla än solen får man leta efter, eftersom solenergi är helt gratis, om man bortser från själva investeringskostnaderna. Solen ger dig värme och energi under stora delar av året (8-9 månader) Förutom att man får gratis energi så får övrig värmeutrustning vila under sommar- månaderna vilket är att föredra.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Nordic Värmesystem AB