Nu är bästa tiden att mäta radon

Nu är bästa tiden att mäta radon

Det enda sättet att ta reda på om din bostad har halter av radon är genom att utföra en mätning, radon varken luktar, syns eller märks på något annat sätt. Planerar du att sälja din bostad finns det dessutom ett värde av att kunna redovisa en mätning för köparen.

Vi får i oss radon via dammpartiklar som finns i vår inandningsluft, radon är nämligen en ädelgas som finns naturligt i mark, luft, vatten och i vissa byggnadsmaterial.  Att ha höga radonhalter i din bostad under en längre tid är inte hälsosamt och det finns bara ett sätt att ta reda på om det finns radon i din bostad.

– Man mäter radon genom att lägga ut dosor på olika platser i huset under minst två månader. Den mest tillförlitliga tiden på året att mäta är nu i oktober och fram till slutet av april, när vi stänger till våra hus, vilket ger ett säkrare mätresultat. Myndigheterna rekommenderar att radonhalten inte överstiger 200Bq/m3 i bostäder, säger Stefan Öhrling som är radonexpert på Anticimex.

Det går även att göra mätningar som är kortare än två månader, så kallade korttidsmätningar i tio dagar. Rätt utförda kan ge en signal om hur det står till med radonet i ett hus.
– Vi har gjort en studie på flera radonmätningar, både lång- och korttidsmätningar där vi jämfört dem mot varandra i samma hus och under olika årstider. Studien visar att vår korttidsmätning kan ge en indikation på radonhalten, säger Stefan Öhrling.

Den allmänna rekommendationen är att mäta radonhalten vart femte år. Bygger du ut eller renoverar kan det också vara lämpligt att mäta, eftersom förändringar i grundkonstruktionen kan påverka radonhalten. Om du har mätt radon och fått förhöjda värden finns det några åtgärder du kan göra, trots det att radon är svårt att förebygga.

– Om radonet i ditt hus kommer från blåbetong rekommenderas att ventilera bort radonet, vilket är betydligt enklare än att byta ut all blåbetong som ofta inte är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart. Att byta ut någon enstaka mellanvägg påverkar sällan radonhalten, men kan upplevas bättre eftersom gammastrålningen från blåbetong kan skrämma folk. Kommer radonet istället från marken kan du täta grundkonstruktionen. Räcker inte det kan du skapa ett undertryck under huset så att markluften inte sugs in, bland annat med radonsug eller radonbrunn., avslutar Stefan Öhrling.
  Uppskattningsvis finns det närmare 400 000 bostäder med radonhalter som överstiger riktvärdet 200 Bq/m3.


Av: Annika Rådlund Källa: Anticimex och Strålsäkerhetsmyndigheten
Foto: Annika Rådlund

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från

Visa mer Visa mindre

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Lindab TAK

Lindab TAK

Valde Cembrit vindskydd

Valde Cembrit vindskydd

Lister, inner- & ytterpanel

Lister, inner- & ytterpanel

Visa alla