Nya regler: bygg altan utan bygglov

Nya regler: bygg altan utan bygglov

Idag, den 1 juli 2019, ändras plan- och bygglagen och det blir möjligt att bygga vissa altaner utan bygglov. Men det går inte att bygga altaner hur som helst och bor man i ett hus eller i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt behövs fortfarande bygglov.

Den 4 juni tog riksdagen ett enhälligt beslut som ändrar på de nuvarande reglerna i PBL-Plan och Bygglagen, dessa träder i kraft idag.
Altaner som ligger i anslutning till huset, inte sticker ut mer än 3,6 meter och inte är högre än 1,8 meter kräver inget bygglov och man behöver inte följa detaljplanens eller områdesbestämmelsernas regler om placering. Men ligger altanen närmare granntomten än 4,5 meter behöver man godkännande från grannen. Det finns inga begränsningar för hur lång altanen får vara.

- Du kan bygga flera altaner i olika väderstreck intill huset så länge du följer reglerna om avstånd från huset och höjd över marken, säger Mari von Sivers som är byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

De nya reglerna gäller inte om huset, eller området som huset ligger i, är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. I Göteborg klassas exempelvis delar av Änggården, Kungsladugård och Skår som sådana områden.

- Om du är osäker på om ditt hus eller ditt område är särskilt kulturhistoriskt värdefullt, kan du vända dig till stadsbyggnadskontorets kundservice, fortsätter Mari von Sivers. Är det så, måste du söka bygglov och följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller.

För att få bygga en altan utan bygglov, ska altanen vara hopbyggd med ett en- eller tvåbostadshus, en villa eller ett fritidshus. Du får också bygga en altan intill ett komplementbostadshus - ett attefallshus som får användas som en permanent bostad. De nya reglerna gäller inte för altaner som är hopbyggda med andra slags byggnader, till exempel friggebodar, gäststugor, garage eller förrådsbyggnader och inte heller till flerbostadshus eller kontorshus. Låga altaner med golv max 0,6 meter över intilliggande mark är som tidigare lovbefriade.

- Även om din altan inte behöver bygglov, måste altanen uppfylla de lagkrav som finns när det gäller bland annat hållfasthet och säkerhet, fortsätter Mari von Sivers. Tänk också på att altanen utseendemässigt bör passa till huset, att den inte påverkar dina grannar negativt och att det krävs bygglov för att glasa in altanen.

Om du inte följer reglerna som gäller för bygglovsbefriade altaner, kan kommunen kräva att altanen rivs eller ta ut en byggsanktionsavgift för att du inte har följt lagar och regler.

Lagom till sommarsäsongen har bygglovsreglerna ändrats för altaner.
Foto: Stadsbyggnadskontoret AgnetaEklund/Göteborgs stad


Bygglov behövs inte om altanen:

  • Ligger i direkt anslutning till och max 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
  • Är max 1,8 meter hög räknat från marken intill altanen upp till altangolvet.
  • Inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen godkänner.
  • Inte byggs i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull.


Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

 

 


Av: Annika Rådlund Källa: Boverket och Göteborgs Stad
Foto: Getty Images

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla