Plusenergihus producerar mer

Allt Om Bostad

Glöm passivhus. Nu är det plusenergihus som gäller. Villa Åkarp som producerar mer energi än vad den gör av med. Tack vare den rejäla isoleringen i kombination med solvärme och solceller kommer de boende att kunna sälja el till elnätet.

Se våra utställningar på alltombostad.se:

Trähus Golv Husgrunder


Sveriges första plusenergi
ska ge ägaren ett tillskott på
1700 kWh per år.


Strax utanför Malmö byggs
Sveriges första plusenergihus.


Karin Adalberth har tidigare
projekterat passivhus i Glumslöv,
Falkenberg, Alingsås och Borås.

Under flera år har passivhusen varit på tapeten. Men sedan en tid tillbaka byggs hus i bland annat Tyskland som levererar mer energi än de förbrukar. Det här fick Karin Adalberth, teknisk doktor i byggnadsfysik, att börja fundera.
- När jag tillsammans med min man tänkte bygga ett eget hus bestämde vi oss för att testa om det går att bygga ett plusenergihus även i Sverige, säger hon och berättar att vägen från de första tankarna till det färdiga huset varit både lång och snårig.

Funktionellt och vackert

Inte nog med att de ville ha ett hus som skulle uppfylla tuffa energispecifikationer. Huset skulle även vara funktionellt och vackert att se på. Att bygga någon form av science-fiction villa lockade inte alls.
- Det blev många kontakter med arkitekten Werner Strolz innan vi var nöjda. Och sen återstod det svåra arbetet med att hitta någon som ville och kunde bygga det hela, säger hon.
Efter att ha begärt in offerter från ett 50-tal byggfirmor, som alla tackade nej, fick familjen till slut napp hos Lumar Bygg i Malmö. I augusti 2008 började man uppförandet av den 150 kvadratmeter stora villan som har dubbelt så mycket isolering som ett vanligt småhus.

Det finns 540 millimeter isolering i tak och väggar, vilket gjort att man låtit huset växa utåt med 200 millimeter. Stor vikt har lagts vid att isolera kylan som kommer från marken och under betongplattan finns det 400 millimeter.
Eftersom fönstren läcker värme har man satsat på treglasfönster med krypton som ger ett U-värde på 0,8. Detta i kombination med ett lågemissionsskikt på insidan gör att värmen reflekteras tillbaka in i huset. Med hjälp av en värmeväxlare i frånluften återvinner man 87 procent av värmen som sedan förvärmer tilluften.

Hämtar värme ur avloppsvattnet

En udda detalj är en avloppsvärmeväxlare som hämtar värme ur avloppsvattnet och som sedan förvärmer tappvarmvattnet till cirka 15-20 grader innan det leds vidare in i ackumulatortankens värmeslinga.
- På takets södersida har vi placerat solceller på sammanlagt 32 kvadratmeter som producerar cirka 4000 kWh om året. Tack vare energieffektiva vitvaror och lågenergilampor kommer vi endast att göra av med 2500 kWh hushållsel per år, vilket innebär ett överskott på 1500 kWh, säger Karin Adalberth som tecknat ett avtal med nätägaren Eon om att sälja överskottet.
- På sommaren kommer vi att ha ett elöverskott medan vi på vintern får köpa el, konstaterar hon.

Själva uppvärmningen av huset sker först och främst med de solfångare på 18 kvadratmeter som är placerade vid sidan om solcellerna. Värmen går vidare till en ackumulatortank som är dockad till en pelletskamin, men den kommer endast att användas när det är riktigt kallt.

Totala kostnaden

Den totala kostnaden för hela huset beräknas till 4,3 miljoner kronor, inklusive tomt och anslutningsavgifter. Merkostnaden för de energieffektiva åtgärderna stannar på cirka 800000 kronor, vilket kommer att betalas tillbaka på sikt.
- Vi sparar in cirka 20000 kronor i driftskostnader varje år samtidigt som vi får tillbaka på elräkningen varje månad. Dessutom är jag nyfiken på hur det är att genomföra ett sådant här projekt praktiskt. Det vi gör här är helt nytt i Sverige, men jag är övertygad om att det får efterföljare.

Åtta tips från Karin Adalberth

  1. Värmeisolera.
  2. Lufttäta.
  3. Återvinn värme ur frånluften.
  4. Ackumulera solvärme i en ackumulatortank.
  5. Låt solceller sköta elproduktionen.
  6. ha reservvärme, till exempel en braskamin.
  7. Använd vattensnåla produkter.
  8. Satsa på energiklassad hemelektronik.


Villa Åkarp köper 1100 kWh pellets/år och säljer 1700 kWh el

Energi- användning
(kWh/år)

Energi- användning
(kWh/(m2.år))

Egen energi-
produktion
(kWh/år)

Egen energi-
produktion
(kWh/år)

Köpt - sålt
energi
(kWh/år)

Värme och varmvatten

3000

20

Värme från
18 m2 solfångare

1900

Köpt värme
pellets
1100

Hushållsel

2500

15

El från
36 m2
solceller

4200

Såld el
1700


Text & Foto: Peter Fredriksson


Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla