RUT och ROT under 2013

RUT och ROT under 2013

Den maximala skattereduktionen för husarbeten (RUT och ROT) är 50 000 kronor per person även under 2013. Hushåll med minskade inkomster eller utökade bolån behöver hålla extra koll på avdragsmöjligheten eftersom skatten att använda för husavdragen då kan ha minskat. För det går inte att få skatteavdrag på ett större belopp än vad man har skatt att reducera.

Med rotarbete menas reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Till rutarbete räknas hushållsarbete såsom städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per person och år.

Det är flera saker som påverkar möjligheten att få husavdrag.
– Arbetslöshet eller långvarig sjukdom, föräldraledighet och att gå i pension är alla exempel på situationer när inkomsten minskar. Och minskad inkomst ger oftast mindre skatt att använda för husavdraget. Hushåll som ökat bolånen får också mindre skatt att använda för avdraget eftersom skattereduktionen för räntorna minskar hushållets skatt, säger Maria Ahrengart, ekonom på Institutet för Privatekonomi.

En miljon kronor i lån minskar exempelvis skatten med 12 000 kronor per år vid en räntenivå på 4 procent och full avdragsmöjlighet för räntekostnaden. Några andra faktorer som ändrar förutsättningarna för husavdraget, uppåt eller nedåt, är ändrade kapitalinkomster, ny lön eller pension, vård av sjuka barn, individuellt pensionssparande, höjda skiktgränser för när statlig inkomstskatt ska betalas, höjda grundavdrag, förändrad låneränta på eventuella lån och ny kommunalskatt. Om du amorterat på dina bolån kan det öka avdragsmöjligheten.

Hur stor skattereduktion är möjlig?
– Den skatt du betalar på din tjänsteinkomst, eventuell kapitalskatt och fastighetsavgift kan användas till skattereduktion för husarbete. Men först måste allmän pensionsavgift, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift dras av. Reseavdrag och allmänna avdrag som till exempel individuellt pensionssparande och ränteavdrag minskar också skatten du har att använda, säger Maria Ahrengart.

Utan några avdrag som minskar skatten behöver en löntagare med en kommunalskatt på 31,60 kronor minst 25 800 kronor i månadslön för full skattereduktion på 50 000 kronor. Då pensionärer betalar mer i skatt än löntagare räcker en pension på 18 100 kronor per månad för fullt avdrag. För hushåll med bolån blir skatten lägre och då behövs högre inkomster för att kunna utnyttja husavdraget fullt ut.

Text och foto: Annika Rådlund Källa: Institutet för privatekonomi och Skatteverket.se

Institutet för privatekonomi
S
katteverket

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Lindab TAK

Lindab TAK

Valde Cembrit vindskydd

Valde Cembrit vindskydd

Lister, inner- & ytterpanel

Lister, inner- & ytterpanel

Visa alla