Så fungerar en värmepump

Så fungerar en värmepump
Vi är omgivna av energi i oändliga mängder. Den finns i luften, marken, grundvattnet och i solen. Ett värmepumpssystem använder energi från utomhusluften. Beroende på vilken typ av värmepumpssystem man väljer kan man värma eller kyla inomhusluften, värma tappvarmvatten eller försörja ett komplett vattenburet värmesystem. Tekniken genererar en låg energikonsumtion och ger en ökad komfort jämfört med traditionella system, något som betyder lägre totalkostnader.

Principen med ett värmepumpssystem är att förflytta energi från en plats till en annan via en miljövänlig gas. Värmepumpen utvinner energi från utomhusluften och hettar upp eller kyler ner gasen i utomhusdelen med hjälp av en energieffektiv kompressor. När gasen har nått önskad temperatur transporteras energin in i bostaden via kylrör till ett element (värmeväxlare) som sitter i inomhusdelen. Från elementet sprids sedan värmen eller kylan med en fläkt eller via ett vattenburet system.

Komplement ner till lägre än -20°C
Ett luft-luft värmepumpssystem är ett komplement för att energisnålt och kostnadseffektivt kunna värma bostaden, även vid utomhustemperaturer lägre än -20ºC. Det är därför viktigt att inte stänga av befintliga element. Det räcker att sänka termostaterna till cirka 4-5°C under inställt värde på värmepumpen. Skulle systemet inte klara av uppvärmningen i hela huset hjälper de vanliga elementen till med stödvärme. Värmer man ett vattenburet värmesystem med ett luft/vattensystem hjälper elpatroner i ackumulatortanken till med tillskottsenergi för att bibehålla temperaturen på både vatten och tappvarmvatten vid extrem kyla.

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Energi

Visa alla
Din lokala butik på nätet!

Din lokala butik på nätet!

Värme – utan utomhusdel!

Värme – utan utomhusdel!

Elda inte upp elstödet!

Elda inte upp elstödet!

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Erbjudande! 5% rabatt vid köp över 3 000kr

Erbjudande! 5% rabatt vid köp över 3 000kr

Visa alla