AlltomBostad

Så undviker du att få in möss och råttor

Så undviker du att få in möss och råttor

De senaste åren har reglerna för bekämpning av råttor gradvis förändrats. Det är inte längre tillåtet att permanent lägga ut kemiska bekämpningsmedel, det som ofta kallas råttgift. I stället används exempelvis elektroniska och mekaniska fällor.

– Förändringen var nödvändig men nu krävs ofta andra metoder för att minska antalet råttor. Många är fortfarande ovana vid att bekämpa råttor utan kemiska bekämpningsmedel, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Möss gnager på det mesta men den största risken med möss i huset är att de kan ställa till med kortslutningar när de gnager på elledningar. För att slippa få in dem i väggarna och i rummen bör alla öppningar i fasaden tätas, om de redan tagit sig in gäller det att sätta ut musfällor.

Råttor kan också komma in i fastigheten och gnaga sönder elledningar och isolering. Råttor trivs nämligen väldigt bra där det finns människor, men det är viktigt att vi håller dem borta eftersom de sprider smitta via sin urin och avföring. Samma sak gäller med råttor som med möss, det är viktigt att se till att det inte finns några vägar in i huset. Ett hål stort som en enkrona räcker för att en råtta ska ta sig in i väggen eller taket. Har man svårt att bli av med dem så är det bäst att anlita något företag som utför skadedjurssaneringar.

Under 2016 genomförde Anticimex 51 000 saneringar av råttor i Sverige, vilket är en ökning med 14 procent från året innan. De senaste tre åren har saneringarna ökat med hela 67 procent.

– Så länge som råttor har tillgång till föda, vatten och skydd kommer de att trivas och föröka sig. Vi kan tillsammans göra mycket för att minska antalet råttor, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

– Den allmänna diskussionen om råttor handlar oftast om hur de ökar explosionsartat i storstäder. Samtidigt vet vi att problemet med råttor även ökar i hemmen. En vanlig villaträdgård erbjuder massor för en råtta i form av boplatser och föda, genom att tänka efter och se till att undanröja sådant som råttor letar efter kan man göra miljön ogästvänlig för dem och förhindra att de bygger bon i anslutning till huset eller i värsta fall tar sig in i huset, säger Håkan Franzén, Hemmets Försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.

Tips för att minska risken att få in råttor:
Råttor älskar mat, så lämna den inte framme.
Håll rent och städat i förråd och lager, råttor bygger gärna sina bon i bråte.
Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.
Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bra bit från fastigheten.
Använd digitala fällor. En digital fälla är uppkopplad och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där mängden råttor ökar. Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att gnagare tar sig in.
Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare.
Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.
Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med galler som är fastmonterade.


Tips för att minska risken att få in möss:
Täta hål i husgrunden
Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 5 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
Se till att gräset är kortklippt runt huset.
Plantera inte buskar och träd nära fasaden.
Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare kan klättra)
Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
Mata inte fåglar nära huset och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet.
Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset.
Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.


Gnagare är bra klättrare så ha inte växter mot fasaden och mata inte fåglar nära huset, fågelfröna lockar till sig gnagare. 

Tips inomhus:
Håll uppsikt på vinden. Kartonger med kläder är utmärkta boplatser.
Håll rent i källaren. Placera kartonger på hyllor.
Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden.
Se till att mat inte ligger framme. Töm skafferiet i sommarstugan.
Lägg stearinljus i lådor, de utgör annars föda för gnagare.
Ställ madrasser och soffdynor på högkant i den kallställda stugan.
Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i vattenlåset som hindrar gnagarna från att ta sig upp.
Se till att genomföringar under diskbänken, är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.

 


Råttor tar sig fram i hål kring olika typer av rör. Gnag och spill är tecken på att en råtta har tagit sig in.

Du kan läsa om hur snabbt de förökar sig här.

Text: Annika Rådlund
Källa: Anticimex, Nomor och Trygg-Hansa Foto: Getty Images