Säkra köket för vattenskador

Säkra köket för vattenskador

Vattenskadorna i våra kök fortsätter att öka och är uppe i cirka 29 000 per år. Allt fler läckage beror på läckande diskmaskin eller kyl och frys med ismaskin och fler hem har öppen planlösning med trägolv vilket gör att det blir lättare omfattande skador om vatten står och droppar under lång tid.

Idag kan ett modernt kök ha mellan 15 och 20 vattenanslutningar till kyl och frys med ismaskin, kaffe- eller diskmaskin, separat kolsyrekran, mikrovågsugnar med ånga och liknande. En typisk vattenskada i köket uppstår oftast genom att en koppling till en vattenledning står och droppar. Fukt och värme tillsammans med gipsskivor, trägolv och spånplattor ger en bra grogrund för mögel som i sin tur leder till ohälsa.

–De vanligaste är en läckande diskmaskin eller kyl och frys med ismaskin. Många gånger tål inte ens vattenledningen till hushållsmaskinen det tillåtna vattentryck som vi har i Sverige och livslängden på diskmaskiner är idag ofta bara 3-4 år innan de börjar läcka. Eftersom vattenmängden är så liten så märker vi inte läckan förrän det gått väldigt lång tid, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Skadan blir oftast omfattande då det blir allt vanligare att köket ritas in i en öppen planlösning.
- I värsta fall kan det handla om att ett helt våningsplan skadas.

Han menar att köken idag byggs ofta enligt gamla byggregler som inte tar hänsyn till att vi idag har så mycket vattenanslutningar i köken.
– När en vatten- och mögeltillväxt är ett faktum innebär det risk för ohälsa och allergier, kostnader och praktiska problem för de boende. Vattenskador tar lång tid att reparera vilket gör att de boende kanske måste evakueras under upp till sex månader. Trenden visar att vattenskadorna i köken ökar medan de minskar i badrummen, men det går relativt enkelt att förhindra vattenskador anser han.

–Det effektivaste vore om alla som kan, installerar en vattenfelsbrytare, en så kallad automatisk vattenavstängare som känner av läckaget i tidigt skede. Alla vattenanslutna maskiner ska ha ett fuktskydd under sig så läckagen inte skadar byggnaden och upptäcks i tidigt skede.

Stäng av huvudkranen och töm vattenledningarna om du är bortrest under vintern för att förhindra frysskador på ledningarna.

Förebygg vattenskador i köket så här:
• Installation av vattenanslutna hushållsmaskiner som diskmaskiner, kyl och frys med ismaskin ska alltid utföras av ett behörigt VVS företag.
• Kontrollera vattenledningarna i ditt diskbänkskåp regelbundet så att alla vatten- och avloppsanslutningar är täta.
• Installera vattenfelsbrytare antingen på inkommande vattenledning som täcker hela husets vattenledningssystem eller anslut separat på vattenledningen till respektive hushållsmaskin.
• Vattentätt golv i diskbänksskåp och vattentäta underlägg för kyl/frys och diskmaskin
• Installera ett vattenlarm för cirka 350 kronor så upptäcker du eventuella läckage snabbare.


Säker vatteninstallation
Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationerna är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkringen ska gälla fullt ut. VVS-installationer utförda enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation är att betrakta som fackmässiga. Detta gäller för alla installationer: nybyggnad, ombyggnad och reparation.
www.sakervatten.seAv: Annika Rådlund Källa: Länsförsäkringar och Säker vatten
Foto: Länsförsäkringar och Getty Images

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla