Spara energi med rätt värmepump

Allt Om Bostad

Bergvärme, markvärme, luftvärme eller sjövärme? Alla värmesystem har sina specifika egenskaper. Men den gemensamma nämnaren är solen eftersom man hämtar värme ur materia som solen värmt upp.Nibe Fighter 1235.


EcoAir PolarEdition.


Jan Åke Andersson.


Försäljning 1994-2006.

Uppvärmning av hus och vatten utgör en stor kostnad för villaägaren. Därför gäller det att välja ett system som är väl anpassat för det hus och den miljö man bor i. En värmepump hämtar energi från olika värmekällor för att hetta upp varmvattnet som cirkulerar runt i husets värmeanläggning. En förutsättning är alltså att det finns ett vattenburet radiatorsystem i huset.
Väljer man rätt system blir värmepumpen mycket kostnadseffektiv och kan ge energibesparingar på upp till 70 procent.
- En trend är att allt fler husägare väljer att kombinera en värmepump med solfångare, en annan att man köper vindkraftsandelar. Då får man billig el att driva värmepumpen med, säger Robin Toneby på SVEP, Svenska Värmepumpföreningen.

Som andelskund i ett vindkraftverk köper man miljövänlig vindkraftsel till självkostnadspris, för närvarande (sep-08) ca 13 öre /kWh.

Bergvärme populärt

Bergvärme är populärt, och fortfarande en storsäljare. Men eftersom investeringskostnaden är relativt stor bör man ha en hög förbrukning för att man ska kunna räkna hem investeringen inom rimlig tid. För stora hus med en elförbrukning på över 25 000 kwh/år är bergvärme att rekommendera. På sommaren kan man dessutom i det närmaste få gratis kyla från borrhålet.

Den nyaste generationen värmepumpar ger värme utan eltillskott tack vare en steglös kompressor. Den nya tekniken innebär att kompressorn och en cirkulationspump är varvtalsstyrda. Behöver huset mer värme så ökar varvtalet. När det är varmt ute går hastigheten ned till ett minimum. Elektroniken styr så att värmepumpen anpassar effekten mellan 4,5 och 17 kilowatt beroende på behovet i huset. Någon elpatron för extra värme de kallaste dagarna behövs inte.

Luft/vattensystem ökar

För mindre hus med ett vattenburet system kan en luft/vattenpump eller frånluftsvärmepump vara lämpliga alternativ. Luft/vatten är ett system som ökar försäljningsmässigt, enligt branschorganisationen SVEP och olika försäljare som alltombostad pratat med.

- Luft/vatten-pumpar kommer mer och mer. Jag ser stor potential i luft/vattensystem eftersom de kräver mindre ingrepp och enklare installation än bergvärme. Investeringskostnaden är också lägre än för bergvärme, säger Jan Åke Andersson, värmecoach på Husvärme i Vallentuna.

Optimal verkningsgrad får man om huset inte är alltför stort, max 200 kvm.

- På 2000-talet har försäljningen av luft/vatten skjutit i höjden. Anledningen är en teknisk utveckling som gjort att dessa pumpar blivit mer effektiva och fungerar bättre i kyla, säger Robin Toneby på SVEK.

Förnyelsebar energi

För markvärme, eller ytjordvärme som det också kallas, använder man en markvärmepump som hämtar upp den solenergi som finns lagrad i marken. En 300-600 meter lång slang grävs ner i marken på en meters djup. Sjövärme fungerar på liknande sätt. En rörslinga placeras då på sjöbotten.
Genom att använda sig av en värmepump minskas koldioxidutsläppen eftersom man utnyttjar energi som solen lämnar efter sig i luft, mark och vatten. Värmepumpar är klassade som förnyelsebar energi.

Har man direktverkande el i huset är ett luft/luft-system ett bra komplement eftersom det hämtar värme ur utomhusluften och sprider värmen i huset med hjälp av en fläkt. Bäst effekt får man om man har en öppen planlösning.

FAKTA Värmesystem

 

Bergvärme
Ett bergvärmesystem hämtar upp den solenergi som finns lagrad i berggrunden, genom att cirkulera en värmebärande vätska i en rörslinga i ett borrhål på 70-230 meter. Kopplas till ett befintligt vattenburet system och ger både varmvatten och husvärme under hela året. Kan också ge svalka under sommaren.
Markvärme
Fungerar på liknande sätt som bergvärme, men hämtar istället värme som lagrats under markytan. 300-600 meters slang grävs ner på cirka en meter under markytan. Är inte att rekommendera för små villatomter.
Sjövärme
Fungerar på liknande sätt som berg- och markvärme. Ett sjövärmesystem samlar upp den solenergi som finns på sjöbotten där vattnet har en relativt jämn temperatur året runt.


Luft/vatten
Ett luft/vattensystem hämtar värme ur utomhusluften och producerar både värme och varmvatten under hela året, men kräver elsupport vid lägre utomhustemperaturer. Kopplas normalt till ett vattenburet värmesystem. Är ett lämpligt alternativ när tomten inte lämpar sig för berg- eller markvärme. Fläktaggregatet placeras utanför huset. Kan också ge behaglig kyla under sommaren.

Frånluftvärme
Ett frånluftvärmesystem återvinner värmen ur utgående luft till ingående luft och kan producera både värme och varmvatten. Frånluftvärmesystemet  ger ett behagligt inomhusklimat med god luftväxlilng. Frånluftsystemet ska anslutas till ett vattenburet system. Frånluftsaggregatet placeras inutihuset, men tar liten plats.

Luft/luft
Komfortvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften. Tekniken passar särskilt bra för direktvärmda småhus. Komfortvärmepumpen kan inte producera varmvatten. Den kan dock reverseras och fungera som luftkonditionering.

KIRIGAMINE MSZ-FD-VABH, luft/luftvärmepump från Mitsubishi Electric.


Källa: SVEP, Nibe, Husvärme, CTC. Illustrationer: Nibe.


Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Energi

Visa alla
Din lokala butik på nätet!

Din lokala butik på nätet!

Värme – utan utomhusdel!

Värme – utan utomhusdel!

Elda inte upp elstödet!

Elda inte upp elstödet!

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Erbjudande! 5% rabatt vid köp över 3 000kr

Erbjudande! 5% rabatt vid köp över 3 000kr

Visa alla