Steg för steg - gå säkert i trappan

Steg för steg - gå säkert i trappan

Trappor. Modellerna och varianterna är många, priserna likaså. Det gäller också att ha koll på de många regler och rekommendationer som finns gällande montering av trappor.

V ilken trappmodell det ska vara beror helt på vilken miljö det handlar om, naturligtvis. Villa, kontor, eller hyreshus, förutsättningarna är väldigt skiftande.

Om trappan ska vara rak, svängd, spiralformad, U- eller L-formad bestäms till stor del av hur stort utrymmet är där trappan ska placeras. En L-formad trappa som följer väggen tar minst plats, en U-formad trappa, ofta då försedd med viloplan, tar betydligt större plats. En spiralformad trappa kräver också mycket utrymme, om du inte väljer en mycket brant spiralformad trappa med metallstomme i mitten, som exempelvis de som säljs i byggsats. Det finns trappor som inte är mer är 65 millimeter breda. Ju brantare trappa desto mindre utrymme krävs, men den blir också ofta mindre bekväm att gå i. En viktig sak att tänka på är att om man ska kunna bära exempelvis möbler mellan olika våningsplan bör trappan vara minst 90 centimeter bred.
– Det handlar hela tiden om att skräddarsy utifrån kundens behov. Det går inte att massproducera, varje trappa har sin egen unika utformning, säger Jan Olsson på Olssons Allmoge AB i Färila, Hälsingland.

Regler och rekommendationer
Det finns en hel del föreskrifter, regler och rekommendationer för hur trappor bör vara utformade. Och dessa måste naturligtvis alla tillverkare vara medvetna om och följa, så långt det är möjligt. Det som ibland kan ställa till det är när det handlar om montering i trånga utrymmen, i gamla hus till exempel. I sådana fall kan det ibland vara tvunget att hitta de mest praktiska lösningarna istället.

– Det är ju viktigt att man följer de regler som finns, och det görs också. Säkerheten är viktig. De gånger man måste hitta alternativa lösningar är det mest andra delar i trappbygget det handlar om, säger Jan Olsson.

Att ha i åtanke
Vilken typ av trappa man väljer beror på tycke och smak och vilken form av utrymme det handlar om. Men det finns oavsett det en del mått som är bra att ha i åtanke.

I en villa till exempel. Om det är normal takhöjd, cirka 240 centimeter, brukar man räkna med ungefär 13 trappsteg. Ett normalsteg är cirka 17 centimeter högt (sättsteg) och cirka 27 centimeter djupt (plansteg), vilket innebär att ungefär 13 trappsteg brukar vara normalt om rummet har den angivna normala takhöjden. En brantare trappa ger mindre plansteg och samtidigt högre sättsteg, och vice versa. De flesta trapptillverkare hjälper till med att ta fram ritningar som är exakt anpassade efter huset och de önskemål som kunden har. Bjälklagsöppningens längd och bredd, Trappans höjd (från färdigt golv till färdigt golv), Bjälklagets tjocklek (avståndet mellan undertak nere och golv uppe) och trappans eller trappstartens maximala längd är i regel de mått som tillverkaren behöver.

Tänk på säkerheten
Reglerna för hur en trappa får utformas säger bland annat att till exempel räcket inte får vara klättringsbart och mellanrummet mellan spjälor och trappsteg får inte vara så stort att ett barn kan ramla ut emellan. En annan sak att tänka på är att se till så att trappstegen inte är hala. Lackat trä är halare än oljat, en fast matta, till exempel i nålfilt, gör trappan mycket halksäker. Glöm heller inte trappgrind för de allra minsta – både uppe och nere.

Priserna varierar kraftigt. Från cirka 20 000 kronor och uppåt beroende på vilken typ av trappa det handlar om och vilken sorts trä kunden väljer. Ek är dyrare än furu, exempelvis. Priserna är lika många som varianterna. Montering kostar från cirka 10 000 kronor.

För mer information om priser och annat som har med trappor att göra så är det bara att kontakta någon av de många tillverkare som finns i landet.

Text: Ove Hansen
Foto: Trätrappor Norsjö AB, Olssons Trappor AB

 Utdrag ur de regler och föreskrifter som gäller för trappor.
(www.boverket.se)


8:232 Trappa, ramp och balkong
Trappor skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert. Från bostäder och övriga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, skall trappor möjliggöra säker transport av sjukbår, om sådan transport inte kan ske med hiss eller annan fast anordning. Trappor skall i sidled avslutas mot begränsningsväggar eller förses med räcken. Råd: Vid utformning av trappor bör trappans lutning och längd samt måttförhållande mellan trappstegens höjd och djup beaktas. Trappans lutning i gånglinje bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma. Där så inte kan undvikas bör trappstegen tydligt markeras. Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen. Trapplanen bör ha minst samma bredd som trappan. Dörrar på trapplan bör placeras så att passage inte försvåras. I flerbostadshus bör trapplan med dörrar vara minst 1,3 meter breda.
Trapp från Olssons Trappor AB.  

 

8:2321 Räcke och ledstång

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, skall ha räcken som begränsar risken för personskador. Trappor och ramper som är högre än 0,50 meter skall ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor. Ledstänger eller motsvarande skall vara lätta att gripa om. Råd: Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas med räcken eller ledstänger i två eller fler lopp. Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är så stor att störtningsrisk föreligger och fallhöjden är mer än ett normalt våningsplan, bör räcket vara minst 1,1 meter högt. Räcken på trapplan inom en bostad bör vara minst 0,9 meter höga. Räcken på andra trapplan, balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga
Trapp från Olssons Trappor AB. 
För ytterligare information: www.boverket.se

 

Några ordförklaringar - trappor
Plansteg - Trappstegen man går på.
Vang - Trappans sidostycke.
Sättsteg - Det vertikala trästycket mellan planstegen i en tät trappa.
Blocksteg - Första plansteget utsvängt utanför vangen.
Ovanpåliggande steg - Planstegen ligger ovanpå vangen.
Vilplan - Ett extra stort/långt plansteg.
Stolpe - Avslutar räcken i trappans början, slut och/eller hörn.
Räckeståndare/Spolar -
Vertikala trästycken som förbinder handledare och vang( handledare och golvregel när det gäller barriär).
Våningshöjd/Trapphöjd - En trappas totala höjd från färdigt golv på undervåning till färdigt golv på övervåning.
Förstasteget - Det nedersta plansteget. Slutsteg - Det översta steget i nivå med golvet.
Trapp från Trätrappor Norsjö AB.
Källa: www.dromtrappor.se

 

För mer information om priser och annat som har med trappor att göra så kontakta någon av de många tillverkare som finns i landet. När det gäller regler och rekommendationer kring trappor så kan man besöka Boverkets hemsida. :
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/sakerhet-vid-anvandning/Trappor/

 
Trätrappor Norsjö AB
Olssons Trappor AB

 

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla