Svanenmärkta braskaminer

Svanenmärkta braskaminer

Vedeldade braskaminer höjer både temperaturen och mysfaktorn i ett hus.Men för miljöns bästa gäller det att elda med rätt teknik och i rätt produkter.
Allt fler svanenmärkta braskaminer börjar dyka upp på marknaden.


En braskamin i vardagsrummet höjer mysfaktorn samtidigt som den fungerar som en kompletterande värmekälla i huset. Genom att stödelda med ved kan man spara många kronor på elfakturan.

Ved är ett förnybart bränsle och förbränningen bidrar inte till växthuseffekten. Den koldioxid som bildas vid förbränningen upptas i motsvarande mängd av träd och växer. Det bildas med andra ord inget nettoöverskott av koldioxid som vid exempelvis oljeeldning.

Trots att ved är ett förnybart biobränsle sprids cancerogena partiklar och kolväten med röken. Det går att skona miljön genom att elda på rätt sätt.
- Genom att elda i spisar som har en effektiv förbränning och därmed låga partikel- och kolväteutsläpp blir vedeldningen mer miljövänlig, säger Marianne Pettersson, är ansvarig för braskaminer på SIS Miljömärkning AB.

Att köpa en svanenmärkt braskamin betyder att man köper en kamin med effektiv förbränning som gynnar inte bara naturen, utan sparar både energi och pengar åt användaren. Braskaminer med en effektiv förbränning har en hög verkningsgrad. Med det menas att en hög andel av den energi som finns lagrad i bränslet avges som värme till huset. Man ?kramar ut? så mycket energi som möjligt ur varje vedträ. Minst 73 procents verkningsgrad bör man kräva av en braskamin.

En svanenmärkt kamin måste klara mycket stränga gränsvärden för utsläpp. Kaminerna testas vid olika laster, det vill säga vid både hög och låg lufttillförsel. Men hela kedjan, från råvara till avfall ingår i de kriterier som utvärderas. Giftiga tungmetaller får inte tillsättas i ytbehandlingen och onödiga flamskyddsmedel och ftalater får inte ingå i plastdelarna. Dessa krav gör återvinning möjligt.
- Förbränningen är den viktigaste delen, men sedan tittar vi naturligtvis även på tillverkningsmetoder, vilken ytbehandling och vilka plaster som används, om man har en fungerande kvalitetssäkring på företaget och hur installationerna sköts, säger Marianne Pettersson.

I dagsläget har fyra olika tillverkare, Wodtke, Aduro, Varde och Nibe (se www.svanen.nu) svanenmärkta braskaminer på marknaden.  Den svenska tillverkaren Nibe lanserade sin första svanenmärkta gjutjärnskamin i våras, och har precis fått klart med svanenmärkning av ytterligare ett 30-tal modeller, däribland de storsäljande Contura-spisarna.
- Det är viktigt för vår image och försäljning att vi kan erbjuda miljömärkta produkter eftersom konsumenterna efterfrågar det. Miljötänkandet kommer mer och mer och alla vill dra sitt strå till stacken, säger Björn Valentin, försäljningschef på Nibe brasvärme.

Det märks även bland tillverkare och leverantörer att miljömärkning ligger i tiden, som ett naturligt led i den allmänna debatten om klimatförändringar och miljöförstöring.

- Det finns absolut ett ökat intresse bland tillverkarna att få sina kaminer svanenmärkta, konstaterar Marianne Pettersson.

Även återförsäljarna märker att konsumenterna inte bara tittar på designen utan kräver mer effektiva och miljövänliga produkter.

- Efterfrågan på miljömärkta kaminer ökat. Fler och fler frågar efter verkningsgrad eftersom de vill ha en både ekonomisk och miljövänlig braskamin. Eftersom vi bara säljer Nibes produkter känns det jättebra att de har fått så många av sina spisar svanenmärkta, säger Andrew Rönnholm på Åkersberga vedspisar.  

 

FAKTA
Elda rätt: Använd bara torr ved. Ett år med luftad lagring ger fin ved. Ta gärna in veden två dagar innan du ska elda den. Var noga med tilluft, speciellt vid tändning. Öppna spjällen och se till att du får en rejäl glödbädd innan du lägger in mer ved. Pyrelda aldrig. Titta på röken. Eldar du rätt ska röken vara vitaktig, nästan osynlig. Svart rök betyder att du eldar fel eller använder fel bränsle. Askan i eldstaden ska vara grå och finfördelad. Sota och rengör eldstaden ofta. Då sparar du både energi och miljö. Elda aldrig plast, spånskivor, impregnerat/målat virke eller hushållssopor.

 

Text: Susanne Bengtsson


Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Related articles in Energi

Visa alla
Din lokala butik på nätet!

Din lokala butik på nätet!

Elda inte upp elstödet!

Elda inte upp elstödet!

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Erbjudande! 5% rabatt vid köp över 3 000kr

Erbjudande! 5% rabatt vid köp över 3 000kr

Andas säkert, rengöring från Climaclean

Andas säkert, rengöring från Climaclean

Visa alla