Takodling ny trend från New York

Takodling ny trend från New York

Med inspiration från New York, Köpenhamn och Rom kommer takodlingstrenden nu även till Göteborg. Första huset med ett grönskade tak blir Veidekke Bostads hus Brf Klätterträdet i Kvillebäcken. En annars outnyttjad yta på taket till bostadshuset i Kvillebäcken ska bli till en grön mötesplats, en lummig oas högt över centrala Göteborg.

– Takodling är en ny trend som breder ut sig hos stadsbor med en längtan till landet och ett grönare och enklare liv. I Kvillebäcken har man tidigare satsat på stadsodling på en rivningstomt i området. Nu tar vi dock odlingstrenden till nya höjder, säger Olof Olausson, Regionchef Veidekke Bostad.

Stadsodling är en växande trend i storstäder runt om i världen. Bland annat har fenomenet uppmärksammats i Brooklyn och Hong Kong där odlingar och grönska flyttat till nya ytor. Närmare bestämt till taken. Och nu tar även Göteborg ett steg i den riktningen.

– Kvillebäcken är ett område i framkant inom hållbar utveckling och miljösmart boende. Och det har inspirerat oss att tänka ytterligare ett steg vid utformningen av brf Klätterträdet. Genom att ge rum för odling och grönska skapas en grön mötesplats vilket gynnar så väl de sociala som de ekologiska aspekterna, säger Kent Haglund, Projektledare Veidekke Bostad.

Planen för Kvillebäcken innebär ett stort tillskott av grönytor i området. Målet är att grönskan skall bidra till en behaglig livsmiljö för de boende. Veidekke har även en önskan om att tillsammans med boende och samarbetspartner utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Som ett led i detta kommer takterassen att utformas efter en dialog med de boende.

– Vår förhoppning är att taket ska fungera som ett extra rum med plats för umgänge, avkoppling, solning och inte minst odling. Takterrassen kommer dessutom att utformas efter de boendes tankar och önskemål. Bland annat vill vi involvera de boende genom att bjuda in dem till en diskussion med terrassens utformning och innehåll i fokus, säger Kent Haglund, Projektledare Veidekke Bostad,

De gröna taketn på terasserna planeras vara färdiga 2015.

Brf Klätterträdet får Göteborgs första takpark.

Brf Klätterträdet kommer att bestå av 81 stycken miljösmarta och välplanerade bostadsrätter. Huset kommer att ligga precis vid parken och innehålla allt från små yteffektiva tvåor till rymliga treor. Kvillebäcken är första stadsdelen som byggs utifrån Göteborgs nya tuffa miljökrav. Något som innebär att trafik och bebyggelse anpassas till ett mer hållbart ekologiskt samhälle, där människor exempelvis inte är lika beroende av biltransporter. Alla byggnader i stadsdelen kommer dessutom att certifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

Illustration: Veidekke

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla