Takunderhåll

Takunderhåll
För att garantera att ditt tak behålls i optimalt skick och får en lång livslängd bör det kontrolleras regelbundet. Om defekter i takbeläggningen upptäcka bör de omedelbart repareras för att garantera takets livslängd.

Omedelbart efter installationen av beläggningen måste alla lösa föremål som överblivna beslag, plåtstycken, borrspån och andra metallföremål avlägsnas från taket och takavattningen.

Ta bort snö<
Snö kommer normalt inte att samlas på ett målat tak eller överstiga takkonstruktionens bärförmåga. Men om taket behöver skottas rekommenderas ett lager snö (~100 mm) ligger kvar för att skydda beläggningen under snöskottningen.

Årligt underhåll
Visuell kontroll av takplåten

En visuell kontroll av ditt tak bör göras en gång om året som en generell kontroll. En noggrannare kontroll bör ske vart femte år under garantiperioden. Efter att garantitiden löpt ut bör taket kontrolleras vartannat år.

Kontroll av beslagen

Kontrollera beslagens skick och att de sitter väl fast. Skadade eller delvis lösa beslag orsakar läckage och risk för korrosion. Om ett fäste är skadat måste det och/eller takläkten bytas ut mot en kraftigare variant.

Kontroll av beläggningen

Kontrollera färgbeläggningens skick. Kom ihåg att kontrollera vinkelrännorna och takavvattningens kanter. Avflagad beläggning, ojämn blekning, blåsbildning och sprickbildning liksom lokala repor är tecken på att färgskiktet behöver repareras.

Rengöring av takavvattningen

Takavvattningen bör också rengöras varje år. Helt eller delvis igensatta hängrännor och stuprör orsakar isbildning och korrosionsproblem.

Rengöring
Regnvattnet är vanligen tillräckligt för att hålla färgskiktet rent. Men föroreningar som exempelvis löv från träden måste avlägsnas från tak, vinkelrännor och takavvattning varje år.

Rengöring av taket

Smuts och jord orsakar risk för korrosion genom att takplåten hålls våt. Ett smutsigt tak försämrar också husets utseende.

Ytan bör rengöras med en mjuk borste och vatten eller högtryckstvätt. Särskilt envis smuts kan avlägsnas med ett rengöringsmedel som är lämpat för målade ytor.

Svåra smutsfläckar kan tas bort med en trasa fuktad med lacknafta. När rengöringsmedlet har verkat några minuter ska taket sköljas uppifrån och ned. Slutligen bör hängrännorna sköljas med vatten.

Observera att olämpliga eller alltför starka rengöringsmedel kan skada färgskiktet.

Målning
Bättringsmålning och underhåll av kanterna på takfoten

Det lönar sig alltid att reparera skador på färgskiktet så snart de uppträder. Endast färger som är lämpade för reparation av färgbeläggning ska användas.

Det skadade området ska bättras på en med så liten pensel som möjligt. Om skadan inte har gått ned i primerskiktet räcker det med ett lager färg. Men om skadan går ned till zinklagret rekommenderas en ny strykning med ett andra lager färg.

Kantkorrosion, då den avskurna kanten av takplåtarna vid takfoten börjar rosta, kan också förekomma, speciellt på tak med låg lutning. Detta kan förebyggas genom att kanterna vid takfoten målas efter att taket lagts. Detta rekommenderas starkt, speciellt i kustnära lägen.

Ommålning av belagda takytor

Innan man beslutar att måla om hela takytan är det nödvändigt att kontrollera att det inte finns några lokala skador och att färglagret fäster ordentligt vid underlaget. Om en betydande lokal skada upptäcks, eller om färglagret har blekts ojämnt, är det bäst att konsultera en expert för att skapa och planlägga ett ommålningsprojekt.

Det är svårt att ange en exakt tid för när underhållsmålning ska utföras, eftersom färgskiktets livslängd är beroende av många olika faktorer: färg och typ av beläggning, lokala klimatförhållanden, takets lutning, byggnadsmetod och installationsmetod. Påfrestningarna på målningen är störst på takets sydsluttning och om färgen är mörk. Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla