Testfamilj ska leva klimatsmart- med bibehållen livskvalitet

Testfamilj ska leva klimatsmart- med bibehållen livskvalitet

För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt – från dagens cirka sju ton per person och år till ett ton i framtiden. Projektet ”One Tonne Life” har initierats av de tre företagen A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar.

Tänk dig att leva i ett klimatsmart hus med solceller på taket som används för att ”tanka” elbilen på garageuppfarten. Detta blir snart verklighet för en utvald testfamilj som får huvudrollen i projektet ”One Tonne Life”.

- "One Tonne Life" ska konkret visa vad det innebär för en familj att leva koldioxidsnålt. Med rätt kunskap, rätt teknik och en konsekvent inställning tror vi att det är möjligt att närma sig ett ton redan i dag, utan att göra för stora avsteg från sitt vanliga liv, säger Torbjörn Wahlborg, VD för Vattenfall Norden.

Han tillägger:
- Mycket av den teknik och de lösningar vi ger familjen är tillgänglig för allmänheten redan nu eller inom kort. Detta är med andra ord inget ”science fiction”-projekt utan möjligheter som finns här och nu.

Maten är en betydande del av vår klimatpåverkan och hushållsapparater står för cirka 50 procent av familjens elanvändning, om vi bortser från uppvärmning och varmvatten. Därför går Siemens och ICA nu in som branschpartners i ”One Tonne Life”och expertisen täcker in ytterligare två områden.

För Siemens har miljöfrågorna högsta prioritet i utvecklingen av framtidens hushållsapparater. Under den senaste 15-årsperioden har Siemens pressat ner produkternas energiförbrukning med mellan 40 och 80 procent. Att välja energieffektiva vitvaror påverkar inte bara miljön positivt utan också hushållens elräkningar.

- Vårt mål är att bidra med ny teknologi som ser till att morgondagens hushåll, med hänsyn tagen till miljön, kan fortsätta leva lika bekvämt som i dag. De produkter som familjen i ”One Tonne Life” får tillgång till visar hur långt vi redan kommit. Vi kommer även att hjälpa familjen att använda sina vitvaror på mest miljöeffektiva sätt, säger Michael Steinle, VD vid Siemens Hushåll Nordeuropa.

Klimatsmart samhälle i miniformat
Tillsammans kommer partnerföretagen i One Tonne Life att skapa ett hushåll där testfamiljens utsläpp kommer att kunna minska och gå mot ett ton per person och år. En stor utmaning med tanke på att genomsnittet i världen idag ligger på cirka sju ton. För att säkerställa tillförlitligheten i mätningarna av familjens koldioxidutsläpp kommer experter från Chalmers tekniska högskola att delta i projektet.

Projektet ”One Tonne Life” har tre huvudsakliga beståndsdelar:

  • Ett plusenergihus framtaget av trähusexperten A-hus och ritat av arkitekten Gert Wingårdh
  • En batteridriven Volvo C30 DRIVe Electric som laddas med förnybar energi.
  • Vattenfall förser huset med ny smart teknik för mätning av familjens elförbrukning i realtid och bidrar med expertis för hur familjen kan använda energi på ett effektivt sätt. Vattenfall bidrar även med solcellsteknik från ett delägt bolag samt levererar förnybar el från vind- och vattenkraft via elnätet.

53 familjer vill flytta in
Husbygget på en tomt i Hässelby Villastad i västra Stockholm är redan i full gång och ansökningstiden har nu gått ut för att bli den familj som flyttar in. 53 familjer har anmält sitt intresse för att under sex månader få bo i huset.

- Vi har en stark ambition att som trähustillverkare driva utvecklingen av klimat- och energ i - effektiva boendelösningar och hitta attraktiva koncept för husköparen. Hustypen i ”One Tonne Life” går att köpa inom kort och erfarenheterna och kunskaperna vi får genom att medverka i det här spännande projektet blir viktiga för oss i utvecklingen av framtidens småhus, säger A-hus VD Peter Mossbrant.

Parallellt med Hässelbyhuset kommer ytterligare två villor att byggas i Göteborgs- och Stockholmsregionen och användas som visningshus. I Stockholm ger husen ytterligare krydda till den svenska huvudstadens roll som Green Capital of Europe 2010. Stockholms stads miljöförvaltning kommer att delta i arbetet med att beräkna och utvärdera familjens koldioxidavtryck tillsammans med Chalmers tekniska högskola.

- Historien är full av exempel på hur hinder som en gång ansetts vara oöverstigliga har passerats tack vare mänsklig innovationskraft och beslutsamhet. Men ingen industri eller organisation kan tackla klimatutmaningarna på egen hand. Därför är samarbeten som ”One Tonne Life” viktiga för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter till ett genomtänkt klimatsmart liv, säger Olle Axelson, Senior Vice President Public Affairs vid Volvo Personvagnar.

Text: Mumlan Nyhlin
Foto: One Tonne Life

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla