Tonåringarna är hemmets energitjuvar

Tonåringarna är hemmets energitjuvar

När elräkningen kommer så kan det ofta uppstå diskussioner, om vad, vem eller vilka som förbrukar mest el i familjen. En ny undersökning visar att det är de unga i hemmet som är de största energitjuvarna.

SIFO har, på uppdrag av E.ON, kartlagt attitydskillnaderna gällande elkonsumtion mellan föräldrar och deras hemmaboende tonåringar. Svaren visar att bland ungdomarna svarar hela sex av tio att de tror de själva eller deras syskon förbrukar mest el, och föräldrarna håller med. 43 procent av de tillfrågade säger att det är deras barn som är hushållens energitjuvar och barra 30 procent av föräldrarna tror att det är de själva som förbrukar mest el.

Undersökningen visar att mer än hälften av ungdomarna tycker att det viktigaste skälet att minska på hushållets elförbrukning är att värna om miljön. Trots det svarade 54 procent att de sällan eller aldrig tänker på hur mycket el som går åt när de använder elektronik.

Hälften av alla tonåringar uppger att elförbrukning är ett ämne som diskuteras med föräldrarna, men vad man faktiskt diskuterar råder det delade åsikter om. Föräldrarna anser att samtalen ofta handlar om familjens vattenförbrukning, det vill säga för många och för långa duschar. Tonåringarna menar å sin sida att det är oförmågan att släcka lampor som diskuteras mest frekvent.

– Det är intressant att ungdomar påstår sig vara miljöengagerade samtidigt som de inte verkar ta någon som helst notis över hur mycket el de gör av med. Om vi ska kunna påverka beteendet och minska elförbrukning tror vi att det är viktigt att visualisera hur elförbrukningen ser ut. Det är först när vi blir medvetna om hur elförbrukningen ser ut som vi kan vi skapa nya beteenden, säger Karin Jarl Månsson, VD för E.ON Försäljning Sverige.

Energibanta
Användningen av hushållsel har de senaste 30 åren fördubblats. Orsakerna är flera, men ökningen beror främst på att antalet apparater i varje hushåll ökat, menar däremot Niklas Jakobsson som är klimatstrateg i Örebro kommun.

– Sånt som bidrar till att elförbrukningen ökar är till exempel golvvärme, elektriska handdukstorkar, eluppvärmda garageuppfarter eller kraftigt upplysta trädgårdar. Andra eltjuvar är de apparater som står på ”stand by” eller i sparläge.

Det finns flera sätt att minska förbrukningen av hushållsel. Genom att ansluta diskmaskin till kallvattenledningen istället för till varmvattenledningen så förbrukar maskinen mindre energi. Att tvätta och diska när maskinen är full samt använda lågenergilampor är andra enkla sätt att minska förbrukningen.

Av: Annika Rådlund Källa: E-ON och Örebro Kommun
Foto: Annika Rådlund

Undersökningen är genomförd av TNS Sifo mellan 18 september – 13 oktober 2014. Undersökningen har utförts med hjälp av telefonintervjuer. 500 telefonintervjuer bland 15 till 19 åringar och 500 telefonintervjuer bland föräldrar med ungdomar i åldern mellan 15 och 19 år.

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Energi

Visa alla
Din lokala butik på nätet!

Din lokala butik på nätet!

Värme – utan utomhusdel!

Värme – utan utomhusdel!

Elda inte upp elstödet!

Elda inte upp elstödet!

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Erbjudande! 5% rabatt vid köp över 3 000kr

Erbjudande! 5% rabatt vid köp över 3 000kr

Visa alla