Vad får man renovera i sin bostadsrätt?

Vad får man renovera i sin bostadsrätt?

Inför den stundande sommarsemestern börjar det bli högaktuellt med renoveringar i svenska bostadsrätter. Men innan man sätter igång med arbetet bör man kontrollera vilka regler som gäller.

Bostadsrättsinnehavare har en relativt stor frihet att göra förändringar i sin lägenhet eftersom de har ett underhållsansvar för lägenhetens inre. Föreningen har i sin tur ett yttre underhållsansvar för fastigheten. Det finns dock ett antal renoveringar som man inte får genomföra utan ett tillstånd från styrelsen. Exempelvis får inte bärande väggar rivas och man ska också tala med styrelsen vid större förändringar av badrum och kök som kan påverka ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten.

– Anledningen till att ett godkännande behövs i vissa fall är för att styrelsen ska kunna undvika förändringar som kan påverka fastighetens skick och värde negativt. Om en skada uppstår på grund av en olovlig renovering kan föreningen komma att kräva ersättning för skadan i efterhand. Då kan medlemmen bli skyldig att återställa skadan på egen bekostnad, säger Monika Jukic, Chefsjurist på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Renoveringar som gått snett
Det finns ett antal fall som SBC hanterat där renoveringar har gått fel. Ett exempel är en medlem som byggde en fast kolgrill på uteplatsen. Uteplatsen tillhörde inte bostadsrätten juridiskt sätt och efter beslut av Kronofogden fick medlemmen ta bort kolgrillen.
SBC har även stött på flera fall där bostadsrättsinnehavare har rivit bärande väggar vilket har lett till omfattande problem i fastigheten.
Det finns även fall där bostadsrättsföreningen har saknat kunskap kring vilka renoveringar man faktiskt får göra. I en förening gjorde medlemmarna om hela vinden till extra rum och vindsloft, men på grund av brandrisken fick man stänga igen vinden och medlemmarnas miljoninvesteringar gick till spillo.

Här behövs föreningens godkännande för renovering:
- Ytterdörrar får bara bytas ut om stadgarna medger det.
- Vattenanslutningar och avlopp får inte ändras fritt. Byte av radiator till handdukstork kräver också godkännande.
- Köksrenoveringar som kräver ändringar i avlopps- och vattenanslutningar.
- Väggar som är icke bärande får rivas eller flyttas men stäm av med styrelsen innan. Bärande väggar får aldrig rivas utan utredning av byggnadsingenjör och bostadsrättsstyrelse.
- Balkonginglasning eller vindskydd/markis på uteplatsen kräver nästan alltid föreningens tillstånd. Fönster får ej bytas eller ändras. Målning får bara ske på insidan.
- Element får ej tas bort eller flyttas om det är vattenburen värme.
- Ventilationer får i regel ej tas bort eller sättas igen.


Av: Annika Rådlund Källa: SBC
Foto: Annika Rådlund

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla