Val av husgrund

Val av husgrund

Fukt- och mögelskador är ett stort problem för många husägare och det har oftast med husgrunden att göra. Vilken typ av grund ska man då välja, krypgrund eller platta på mark? Enligt Rikard Bergsten väger det över till fördel för krypgrund.

Krypgrunden beskylls ofta för att vara extra drabbad av fuktskador och mögelangrepp, vilket antagligen stämmer om man ser på äldre konstruktioner. Men idag är krypgrund ett bättre alternativ jämfört med platta på mark. Det anser Rikard Bergsten, civilingenjör hos Lindenstone Innovation. Han har arbetat mycket och specialstuderat inom området energisnål och miljövänlig avfuktning. Nu finns det de som har en avvikande uppfattning, självklart, men han menar att det då oftast handlar om dels okunskap, att man är dåligt uppdaterad om vad det ena eller andra innebär, dels att olika intressen styr vad som kommer fram.

Fördelar med krypgrund
- Byggbranschen är urusel på att informera om tekniska funktioner, det handlar mest om tapeter och kakel. Vanligt folk är helt ovetande om vad som är bra eller dåligt. Jämför man så faller det till klar fördel för krypgrund. Inte minst med tanke på energiförbrukningen. Professor Christer Harrysson vid Örebro universitet har jämfört och visat att en konstruktion med träbjälklag och radiatorer drar 20 procent mindre energi än en platta på mark med inbyggd golvvärme. 

Argumentet för att använda platta på mark, menar många, är att det är en mer fuktsäker konstruktion än krypgrund. Men det påståendet anser Rikard Bergsten inte är helt korrekt. Med en krypgrund byggs trossbotten torr i fabrik. Det finns inget behov av uttorkning på byggplatsen och därmed ingen risk att byggfukt byggs in i huset. Med en betongplatta finns alltid risken att uttorkningen missbedömts, att det är torrt på ytan men fuktigt längre in. När det gäller nybyggnationer byggs alla krypgrunder idag fuktsäkert, vilket inte är fallet för platta på mark, enligt Rikard Bergsten.

- En platta ska torkas ordentligt och detta sker sällan ens till de nivåer en platta ska ha. Lägg till att plattan aldrig hålls ren på byggplatsen så blir slutsatsen den att flertalet sådana konstruktioner inte alls är fuktsäkra idag. Det leder till att risken för mögel i nybyggda hus är överhängande.

Mindre risk för vattenskador
När det gäller vattenskador då? Ja, även i det fallet så menar han att med en krypgrund så är skaderisken betydligt mindre än med en platta. Detta eftersom skadan på en krypgrund blir mer lokala till sin natur, vattnet rinner ned i krypgrunden och ut i grundbotten som är dränerad, istället för ut över större utrymmen. Det är också enklare att torka ur vattenskador eftersom bjälklaget är åtkomligt underifrån. Med en platta på mark så rinner vattnet ut över plattan och stannar där, vilket innebär en betydande ökad risk för fuktskador. Skador till följd av översvämningar skiljer också mellan platta och krypgrund.

- Man bör ha i åtanke att det kan uppstå översvämningar, och det gör det i genomsnitt vart 25:e år, och då gäller det att bygga för att tåla det. Med en krypgrund måste ju vattnet upp mycket högre för att orsaka skada och om bjälklaget skulle bli blött är det lättare att torka när väl vattnet runnit undan. När en platta väl blivit blöt är det väldigt svårt att komma tillrätta med det hela, säger han.

Enklare att underhålla
En annan nackdel med platta på mark, menar Rikard Bergsten, är när det kommer till underhåll, eller reparationer. Det kan då handla om avloppsrör, elinstallationer, fjärrvärmerör eller liknande som behöver åtgärdas på ett eller annat sätt. 

- Man kommer helt enkelt inte åt att underhålla eller laga på ett enkelt sätt. Det är en väldigt dyr och svår procedur. Med en krypgrund blir det en helt annan sak. Med en sådan grund är det också mycket enklare att flytta eller utöka en installation som till exempel en toalett eller ett kök om behoven skulle förändras med tiden.

Även om det klart väger över till fördel för krypgrund så finns det saker att göra där också. Mer isolering i grundbotten och mindre ventilation är saker som ytterligare skulle förbättra. När det gäller platta på mark så skulle den grundtypen kunna göras betydligt säkrare mot fuktskador genom att använda så kallad diffusionsöppen isolering och luftspaltsbildande övergolv. Det traditionella ärendet, gällande ersättning för fukt- och mögelskador, hos Småhusskadenämnden har varit platta på mark med uppreglat golv byggd på 70-talet. Enligt nämnden fortsätter man bygga på det sättet trots att det finns bättre metoder. Allt sammantaget gör att det klart väger över åt ett håll, menar Rikard Bergsten.

- Platta på mark med dagens vanligaste konstruktion, med cellplast i sida och botten och plast ovanpå, är inte fuktsäkert eftersom fukt som byggts in eller läckt inte kan torka ut. Krypgrund är det självklara valet som det ser ut idag.

Text: Ove Hansen
Foto: 
Nordsjö Idé & Design
Lindenstone Innovation AB
Leif Tjälldén ABMed en krypgrund byggs trossbotten torr i fabrik. Det finns inget behov av uttorkning på byggplatsen och därmed ingen risk att byggfukt byggs in i huset.


Med krypgrund är det enklare att komma åt när det kommer till underhåll, eller reparationer.


En eventuell vattenkada på en krypgrund blir mer lokal till sin natur, vattnet rinner ned i krypgrunden och ut i grundbotten som är dränerad, istället för ut över större utrymmen.

Nordsjö Idé & Design
Lindenstone Innovation AB

Leif Tjälldén AB

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla