Varför bioenergi?

Bra bioenergiproduktion skapar nyttigheter, som mer föda åt fåglar och vilda djur, samtidigt som den skapar intäkter för dem som bor på landsbygden. Bioenergi kan skapa förutsättningar för en bättre välfärd i fattiga länder.

Till bioenergins fördelar hör också att den är diversifierad – det finns många olika bioenergiråvaror och många olika sätt att förädla och använda biomassan. Bioenergin lämpar sig både för decentraliserad produktion och decentraliserad användning. Biomassa för energiändamål kan produceras i det befintliga skogs- och jordbruket med måttliga investeringar. Bioenergin skapar sysselsättning och företagsutveckling i alla delar av vårt land. Ökad andel bioenergi skapar ökad försörjningstrygghet, både nationellt och regionalt.

Bioenergi är både vardagsteknologi och högteknologi, alltifrån vardagsrummets kaminer till avancerade bioraffinaderier och kombinat. Gemensamt för de olika tekniklösningarna är att de kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar på våra energibehov inom elproduktion, värmeproduktion och fordonsbränslen.
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Energi

Visa alla
Din lokala butik på nätet!

Din lokala butik på nätet!

Värme – utan utomhusdel!

Värme – utan utomhusdel!

Elda inte upp elstödet!

Elda inte upp elstödet!

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Erbjudande! 5% rabatt vid köp över 3 000kr

Erbjudande! 5% rabatt vid köp över 3 000kr

Visa alla