PELLETSPANNA Pellmax CU

Beställ information om PELLETSPANNA Pellmax CU

Kontakter

PELLETSPANNA Pellmax CU Värmebaronens pelletspannor har rejäla brännkammare och askutrymmen och kan utan underhåll eldas i långa perioder utan att tappa sin höga verkningsgrad.

Pellmax CU har en klimatstyrd värmereglering som ser till att villan alltid förses med exakt rätt mängd värme även om temperaturen utomhus förändras hastigt. Under sommaren står pannan på standby och kör bara de vitala funktioner som krävs för att pannan ska starta felfritt när hösten kommer.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Värmebaronen AB