Checklista inför renovering av badrum

Att renovera ett badrum med kakel och klinker är ofta ett ganska omfattande projekt och en stor investering i ditt boende. Det är därför viktigt med en god planering — med rätt förberedelser har renoveringen alla förutsättningar att bli som du tänkt dig.

Nedan har vi listat de punkter som det är bra att tänka på inför badrumsrenoveringen.

Vid planering av badrummet

 • Värmegolv är skönt att ha i badrummet. Det finns elektriska och vattenburna system.
 • Fundera på var i badrummet du behöver dra el för belysning, handukstork och övriga uttag.
 • Golvbrunnar äldre än från 1990 måste bytas ut. Ta reda på hur gammal din brunn är.
 • Väggnära golvbrunnar har på senare år blivit alltmer populärt. Tänk dock på att det begränsar urvalet av tätskikt och golvbrunn eftersom endast vissa kombinationer av tätskikt/väggnära golvbrunn är godkända. Rådgör med din plattsättare.
 • Renoveringen kan vara ett bra tillfälle att uppgradera ventilationen. Rådgör med din hantverkare.
 • Även rördragningen måste kanske anpassas till dagens standard. Gamla rör och kopplingar kan behöva bytas ut.
 • Planera i förväg var du ska sätta upp större saker på väggen. Där är det lämpligt att plattsättaren kortlar, (monterar korta reglar mellan de långa reglarna) då alla infästningar i utrymmet skall göras i fast konstruktion.
 • För att inte förstöra tätskiktet så rekommenderar vi att du i mesta möjliga mån limmar upp badrumstillbehören istället för att punktera tätskiktet med skruvar. Det finns numera ett stort sortiment badrumstillbehör som kan limmas. Om du ändå väljer att använda skruvar så bör arbetet utföras av fackman.
 • River du ett gammalt badrum från 1980 och tidigare kan fäst-/fogmassan innehålla asbest (vanligast förekommande 1960-70). Detta kan kontrolleras genom att en bit kakel med fix och fog på skickas in till ett analysföretag. Varje prov kostar ca 550-650 kr.
 • Släpljus (ljus utefter vägg) framhäver fogar och ojämnheter i kakelplattor. Tänk därför på att inte montera ljuskällor alldeles intill väggen.

Vid offertförfrågan/upphandling

 • För att du ska bli riktigt nöjd med ditt badrum så är det viktigt att entreprenören har samma bild av slutresultatet som du har. Bifoga gärna en lista med allt som ska göras vid offerförfrågan och för sedan en dialog omkring alla detaljer. Om någon av de tillfrågade ställer frågor om utförandet – skriv då in även de nya uppgifterna i underlaget vid offertförfrågan till alla entreprenörer. Det är viktigt att alla får samma underlag för att du ska kunna göra en korrekt jämförelse av priset.
 • Den billigaste offerten är inte nödvändigtvis den bästa utan det är viktigt att få en utförlig specifikation på vad som verkligen ingår. Om jobbet ska göras på löpande räkning är det bra att begära ett cirkapris - detta får sedan inte överskridas med mer än 15%.
 • Det är viktigt att anlita ett plattsättningsföretag som är behörigt enligt Byggkeramikrådets regler (BBV), och att även den hantverkare som utför arbetet är behörig och har en legitimation utfärdad av Byggkeramikrådet. På vår hemsida www.bkr.se finns en lista över behöriga företag och där kan du också läsa om vad behörigheten innebär. Om leverantören är den som i sin tur anlitar underleverantörer (elinstallatör, VVS-montör m.fl.), kontrollera då att även de är behöriga hos sina respektive branschorganisationer så att du får en korrekt dokumentation av hela arbetet.
 • För att undvika alla typer av missförstånd så upprättar du ett skriftligt avtal tillsammans med det behöriga företag du valt, där ni så noggrant som möjligt skriver ner allt ni kommit överens om innan arbetet påbörjas. På så sätt säkerställer du att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt. Använd gärna det så kallade Hanverkarformuläret som finns att ladda på vår hemsida.

Vid inköp av kakel, klinker och övrigt material
Det är inte helt ovanligt att kakelentreprenören gör inköpen för renoveringen men eftersom det troligtvis är du som väljer materialet, kan det vara bra att känna till nedanstående.

 • Stora plattor kan vara besvärliga att lägga med fall. En lösning när man har valt stora plattor kan vara att övergå till mindre plattor närmast brunnen. Rådgör med din plattsättare.
 • Ljusa fogar på golv kan bli mörkare efter en tids användning. För att behålla ursprunglig färg bör fogen därför rengöras med jämna mellanrum. Beställ eller ladda ner vår broschyr ”Skötsel av kakel och klinker” från vår hemsida..

Efter avslutat arbete

 • När badrummet är renoverat får du ett kvalitetsdokument av entreprenören. Det är beviset på att arbetet är gjort enligt Byggkeramikrådets regler och därmed uppfyller myndighetskraven. Detta ska sparas i minst 10 år och lämnas över till eventuell ny ägare av fastigheten. Tillsammans med kvalitetsdokumentet får du också monteringsanvisningen för det godkända tätskiktssystemet som använts.

Om du vill lära dig mer om tekniken kring en badrumsrenovering kan du ladda ner BBV – Byggkeramikrådets branschregler för kakel och klinker i våtrum på www.bkr.se

Lycka till med ditt nya badrum!
Läs mer på vår hemsida

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Byggkeramikrådet