Kakel i bad – på rätt sätt

Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller nytt från början? Här får du tips om vad du ska tänka på för att undvika problem. Läs här om myndighetskrav för golv och väggar. Branschregler och behöriga företag. Provade och godkända tätskiktssystem. Avtalsformulär för överenskommelse med entreprenör. Garanti och ansvar.

Kakel och klinker är keramik, bränd lera, ett mångtusenårigt material med enastående egenskaper, som vi utnyttjar på golv och väggar i våtrum. Kakel på vägg och klinker på golv. Och vi använder mer plattor än någonsin. En femdubbling på 20 år. Vi har fått högre kvalitetskrav, materialet ska hålla länge utan problem. Vi vill ha vackra, lättskötta och beständiga naturmaterial som inte har skadlig inverkan på miljön. Keramik betyder underhållsfria, hygieniska och vackra vägg- och golvytor.

Läs också Checklista inför renovering av badrum

Myndighetskrav och branschregler
För att du inte ska råka ut för vattenskador eller andra problem är det viktigt att plattorna monteras på rätt sätt med rätt material. Det är noga med tätskikt och förseglingar, som skyddar underlaget mot fukt, bakom plattorna. Boverket är myndigheten som ställer krav på både vattentäthet, ångtäthet och en hel del annat. I Boverkets byggregler, BBR framgår de bindande regler för funktioner som golv och väggar i våtrum ska klara av. Det handlar om att det ska vara både vattentätt och ångtätt, att de vattentäta skikten ska tåla alkalitet från betong, temperaturvariationer, rörelser i underlaget m.m. Där framgår också att golvet ska luta tillräckligt så att vattnet ska nå golvavloppet. Golvbrunnen ska vara förankrad i golvkonstruktionen så att inga skadliga rörelser uppkommer.

Detaljkrav i kakelbranschens regler
Myndighetskraven är alltså funktionskrav. De säger inget om material eller arbetsutförande. Därför har de olika branscherna skapat regler för sina material och metoder. Kakelbranschen har genom Byggkeramikrådet skapat regler med krav som ställs på underlag, material och arbetsutförande. Reglerna har funnits i över 20 år och heter Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV. De finns på www.bkr.se.
Byggkeramikrådet är ett serviceorgan för branschen och för de företag som arbetar med leverans av material och för de som utför plattsättningsarbeten. Över 4000 företag är anslutna till branschsamverkan genom leverantörer inom Kakelföreningen, KAF och entreprenörer genom PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER.

 

Behörigt arbete
Byggkeramikrådet har kurser och utfärdar behörighet för våtrumsarbete med kakel och klinker. För att arbetet ska bli utfört enligt reglerna och därmed uppfylla myndighetskraven ska du anlita ett behörigt företag enligt BBV.
Den person som utför tätskiktsarbetet ska ha behörighet och kunna visa legitimation utfärdad av Byggkeramikrådet. Tveka inte att be om legitimation. Ett kursintyg är inget bevis på behörighet!
Länk till behöriga företag: www.bkr.se/sok-plattsattare.aspx

 


Godkända tätskiktssystem
De behöriga företagen använder tätskiktssystem som är godkända av kakelbranschen efter provningar på ackrediterat laboratorium, vanligen SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Förteckning över godkända system finns på Byggkeramikrådets hemsida, www.bkr.se. Ett godkänt system enligt branschreglerna BBV, är provat med alla ingående komponenter tillsammans. Enskilda produkter kan inte godkännas. Idag finns omkring 130 olika godkända tätskiktssystem för golv och väggar.
Länk till godkända tätskiktssystem: www.bkr.se/godkanda-system.aspx

Byggkeramikrådet har inga synpunkter på vilket material som utgör tätskikt, för godkännande krävs att systemet klarar de 15 olika provningsmetoderna med fastställda kravvärden.
 Fogarna mellan de keramiska plattorna innehåller cementbunden fogmassa som är vattenfast men inte vattentät, tätt blir det med hjälp av tätskiktet som finns under fästmassan, närmast underlaget som ska skyddas.

 

Våtrummet är indelat i våtzoner
Våtzon 1 är väggar vid badkar/dusch och väggytor en meter utanför dessa samt hela golvet.
Våtzon 2 är våtrummets övriga väggar.
I våtzon 1 ska tätskiktssystem av folietyp användas på golv och väggar som är konstruktioner som består av skivor monterade på reglar/bjälkar. På massivmaterial (betong, lättbetong, murverk med puts etc.) och i våtzon 2 kan även andra godkända tätskiktssystem väljas, t.ex. med vätskebaserade tätskikt av som rollas, penslas eller sprutas på underlaget.
Golvet ska luta mot golvbrunnen: 7 – 20 mm per meter närmast brunnen och 5 – 10 mm per meter på övrig golvyta.

Endast nödvändiga skruvinfästningar ska göras i våtzon 1 och bara i massiv konstruktion. De bör endast utföras och av fackman, endast i fasta material såsom betong, murverk, regel eller kortling. Använd gärna infästningsdetaljer som limmas på väggen, finns i fackhandeln, även för tyngre objekt.

 

För att undvika missförstånd och tråkigheter ska du göra ett skriftligt avtal med det behöriga företaget som ansvarar för att arbetet utförs fackmässigt. Av avtalet ska allt viktigt framgå. Bland annat, naturligtvis, att jobbet ska utföras enligt branschreglerna BBV. Men även om garantitid, som inte är obligatorisk. Men entreprenören har alltid tio års ansvarstid men det är inte samma sak som garantitid. Inom ansvarstiden kan man reklamera fel och få de åtgärdade, men bara om beställaren kan bevisa att entreprenören gjort fel eller varit vårdslös. Vid garantitid är det entreprenören som har bevisbördan och ska kunna visa att han inte gjort fel.

 

Kvalitetsdokumentet BBV – en värdehandling!
När jobbet är färdigt ska du som beställare och/eller nyttjare, ha ett kvalitetsdokument av entreprenören. Det är beviset på att arbetet är gjort enligt branschens regler och därmed uppfyller myndighetskraven. Kvalitetsdokumentet ska vara skrivet på originalblankett, Bilaga A till Byggkeramikrådets branschregler, BBV. Tillsammans med dokumentet ska du ha monteringsanvisningar för de tätskiktssystem som använts. Kvalitetsdokumentet är en värdehandling. Det är ditt bevis som beställare på att arbetet är utfört av ett behörigt företag och med provade och godkända tätskiktssystem.
Om fastigheten byter ägare vill nye ägaren och hans försäkringsbolag titta på kvalitetsdokumentet.

 

 

 
Gör-det-självjobb?
Händiga konsumenter kan säkert sätta eller lägga plattor på mindre ytor i torra utrymmen om man är händig, noggrann och följer leverantörernas anvisningar. Men för våtrum bör man anlita behörigt fackfolk. Det är noga med tätskikt, förseglingar, golvlutning och mycket annat. Våtrumsarbete kräver utbildning och vana. En plattsättare är en bygghantverkare med tre-fyra års utbildning. Hemmafixaren har svårt att konkurrera med fackmannen när det gäller resultatets säkerhet och utseende. Fogar ska vara jämna och raka. Skurna passbitar ska hamna där de minst stör ett snyggt och balanserat intryck. Och försäkringsbolagen är stränga vid bedömning av skador på arbeten som inte är fackmässigt gjorda.


Att tänka på:

  •  Anlita företag som är behöriga enligt kakelbranschens regler, BBV. Se lista på www.bkr.se
  • Be att få referenser på liknande jobb! Tveka inte att ta kontakt och kontrollera!
  •  Gör ett skriftligt avtal. Använd Hantverkarformuläret 09, som finns på www.konsumentverket.se. Där ska pris, omfattning, när det ska vara klart, eventuell garantitid etc. framgå. Garanti är inte obligatorisk. Den måste avtalas. Entreprenören har däremot 10 år ansvarstid som är obligatorisk.
  • Om jobbet ska göras på löpande räkning är det bra om du får ett cirkapris. Detta får sedan inte överskridas med mer än 15 %.
  • Kontrollera att den person som utför jobbet har behörighetslegitimation enligt kakelbranschens regler, BBV.
  • Kvalitetsdokumentet BBV, enligt reglerna är en värdehandling! Ska överlämnas vid alla jobb som görs enligt BBV. Endast på formulär, bilaga A enligt BBV gäller!


 

Materialfakta

  • Kakel är glaserade keramiska plattor av lergods. För väggar inomhus.
  • Klinkerplattor är keramiska plattor av stengods. Glaserade eller oglaserade. För golv och väggar. S.k. ”granitkeramik” är klinkerplattor i porslinskvalitet. På golv och vägg, inomhus och utomhus.
  • Mosaik är små plattor av keramik, glas eller natursten som monteras som ark, vanligen med nät på baksidan. Mosaik med nät av papper ska inte användas i våtrum.
  • Endast godkända tätskiktssystem enligt bilaga A på www.bkr.se ska användas. De är provade på provningsanstalt och godkända av kakelbranschen genom Byggkeramikrådet.

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Byggkeramikrådet

Related articles in Badrum

Visa alla
Öka värdet på din villa

Öka värdet på din villa

Spabad och energiförbrukning

Spabad och energiförbrukning

Att bygga pool på hösten

Att bygga pool på hösten

Remaljering av badrum

Remaljering av badrum

LIVING by SMEDBO

LIVING by SMEDBO

Visa alla