Conclean Argo kompakt markbädd

Conclean Argo kompakt markbädd Argos kompakta markbädd är till för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Argo placeras efter en slamavskiljare/trekammarbrunn och ersätter en traditionell infiltration/markbädd. Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Dessutom minskas transportkostnaden för sand, makadam och fyllnadsmaterial som krävs vid installation av en traditionell markbädd.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Conclean AB