Pumpstationer

Kontakter

  • 010-2103000
  • Söderleden 102
    602 28
    Norrköping
    Sverige
Pumpstationer Vi har ett brett utbud av pumpstationer- och brunnar med hög kvalitet för enskilt avlopp – bland annat fördelningsbrunnar, pumpbrunnar samt uppsamlings- och provtagningsbrunnar.

När det inte är möjligt att skapa ett självfall mellan slamavskiljaren och fördelningsbrunnen/infiltrationsbädden måste systemet kompletteras med en pumpbrunn som lyfter avloppsvattnet upp till infiltrationen. Vi erbjuder prisvärda pumpbrunnar av hög kvalitet.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Conclean AB