Detta kan orsaka elbrand i ditt hem

Detta kan orsaka elbrand i ditt hem

Elsäkerhetsverkets omfattande undersökning om elsäkerhet och elbränder i Sveriges bostäder är klar. De största riskerna handlar om gamla bostäder, felgjorda elinstallationer och överbelastning på bostadens elanläggning. Bostadsägare kontrollerar i allmänhet inte heller sin elanläggning regelbundet.

-Elanläggningar i bostäder förnyas inte i tillräcklig omfattning för att de grundläggande säkerhetskraven ska bibehållas. Människor har helt enkelt inte kunskap om sin elanläggning och vilka konsekvenser brister kan få, säger Mikael Carlson, teknisk expert och projektledare för rapporten.

Äldre småhus - större risker
Cirka 60 procent av Sveriges bostäder är över femtio år gamla. I villor och radhus brinner de fasta elinstallationerna dubbelt så ofta som i flerbostadshus. Tidigare undersökning av Elsäkerhetsverket visar att det i 3 av 10 hushåll förekommer olagligt elinstallationsarbete. Det stärker analysen att underhåll i elanläggningar inte alltid utförs med rätt kunskap.

Fler omkomna än statistiken visar
Villor och radhus står för 73 procent av försäkringsbolagens kostnader för elbränder. 2017 var summan 366 miljoner kronor. Då är kostnaden för åskskador inte medräknad. I Sverige dör minst 8 personer varje år i elbränder och det finns ett stort antal där orsaken är okänd. Drygt 800 personer skadar sig så allvarligt att de måste uppsöka akutmottagning, på grund av elolyckor.

Elbesiktningar behövs
Vid försäljning och överlåtelse görs i allmänhet ingen elbesiktning. Nya ägare riskerar därmed att ta över ansvaret över en elanläggning som har allvarliga brister. Införandet av ny teknik, solceller, energilager och elbilsladdning ställer högre krav på elanläggningen och den fortlöpande kontroll som behövs för att bostaden ska vara säker.

-Ny teknik som införs i åldrande bostäder innebär stora utmaningar. Därför behövs mer samarbete mellan installationsbranschen, myndigheter och tillverkare, säger Mikael Carlson.

Elektriska värmedynor bör aldrig vara på när man sover eller lämnas obevakad.

Tips för att höja elsäkerheten i bostäder
De vanligaste startföremålen för elbränder och elolyckor är spis (handhavandefel), kyl/frys, lampor och armaturer, elcentraler, eluttag, fasta elkablar, elektriska värmedynor, tvättmaskiner och torktumlare.

Elcentralen - låt ett elinstallationsföretag gå igenom elcentralen för att hitta uppenbara brister. Kolla upp elföretaget på Elsäkerhetsverkets webb: www.kollaelforetaget.se
Elprodukter - håll rent bakom kyl/frys och rengör torktumlare och tvättmaskin enligt bruksanvisning. Installera jordfelsbrytare – i samband med det kan också andra brister upptäckas som man inte vetat om. Idag finns även ljusbågsvakt för bostäder.

Bakgrund
Elsäkerhetsverket har inte tillträde och därför inte möjlighet att utöva tillsyn i privata bostäder. Projektet som pågått under två år har tittat på risker för elbrand och elolyckor i Sveriges bostäder. Huvudsyfte har varit att klargöra om fasta elinstallationer förnyas i tillräcklig omfattning för att uppfylla säkerhetskraven. Undersökningen har även tittat på sambanden mellan risk för elbrand och elolycka samt andra parametrar som typ av bostad och elanläggningens ålder.

 

 

Av: Annika Rådlund Källa: Elsäkerhetsverket
Foto: Getty Images

 

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Hus

Visa alla
CEMBRIT PRODUKTERNA INGÅR NU I SWISSPEARLS SORTIMENT - MED NYA NAMN.

CEMBRIT PRODUKTERNA INGÅR NU I SWISSPEARLS SORTIMENT - MED NYA NAMN.

Fördelar med lofthus

Fördelar med lofthus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Fritidshus inspiration

Fritidshus inspiration

Maxat hus med minimal elräkning

Maxat hus med minimal elräkning

Visa alla