AlltomBostad

Förnya ditt servitut innan det tas bort

Förnya ditt servitut innan det tas bort

Om ett par år kommer Lantmäteriet att genomföra en rensninga av gamla servitut och nyttjanderätter i Fastighetsregistret, intresset bland fastighetsägarna har hittills varit svalt. Än så länge har bara två procent av en halv miljon servitut förnyats.

År 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av inaktuella servitut och nyttjanderätter. Uppskattningsvis rör det sig om en halv miljon servitut eller nyttjanderätter kommer då att tas bort från registret om ingen skriftligen begär att de förnyas.

Lantmäteriets uppdatering av fastighetsregistret grundar sig i förnyelselagen som innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av år 2018. Servitut som beslutats i en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och behöver därför inte förnyas.

Sedan förnyelselagen trädde i kraft har endast två procent av de gamla avtalsservituten förnyats.
– Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det är fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olle Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg eller ta vatten från en brunn.

– Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Till exempel är nyttjanderätter äldre än femtio år normalt ogiltiga. Detta kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Olle Unger.

Att inskrivningen tas bort ur Fastighetsregistret betyder inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men inskrivningen kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare.

Lantmäteriet räknar med att ungefär en halv miljon inskrivningar av servitut eller nyttjanderätter, registrerade före 1 juli 1968, bör kunna tas bort ur Fastighetsregistret. Förnyelse av inskrivningar behöver inte göras när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

På Lantmäteriets webbplats kan du som är fastighetsägare se vilka servitut som är kopplade till din fastighet. Där kan både företag och privatpersoner anmäla de servitut som bör vara kvar.


Av: Annika Rådlund Källa: Lantmäteriet
Foto: Annika Rådlund och Lantmäteriet

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår