AlltomBostad
Lättklinkerbetong AB

Visa alla produkter från: Lättklinkerbetong AB

Ytterväggar - Se mer på vår hemsida

Ytterväggar

LK-väggar finns som källarväggar, sluttningsväggar, putsväggar, fasadväggar och bakmursväggar. Utvändigt efterbehandlas dessa väggtyper på olika sätt. Invändigt är samtliga ytterväggar färdiga för målningsbehandling. Alla våra sandwichväggar har ingjuten grafitcellplast.

Sökord: yttervägg, ytterväggar.